Dyrektor szkoły nie dopuści do pracy nauczyciela pod wpływem alkoholu

Data: 25-10-2013 r.

Przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu, spożywanie go oraz wnoszenie i wynoszenie z zakładu pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Zagrożone jest karą porządkową upomnienia lub nagany, karą pieniężną, może też stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę.

Nauczyciel przyszedł do pracy będąc pod wpływem alkoholu. Co więcej, rozpoczął prowadzenie lekcji. Taka sytuacja nie może się wydarzyć. Dyrektor szkoły musi zareagować natychmiast i zabronić mu prowadzenia lekcji. Ma prawo żądać poddania się badaniu alkomatem.

Dyrektor szkoły może zażądać poddania się badaniu alkomatem

Zdarzenie jest niezwykle stresujące dla osób mających uzasadnione podejrzenie co do stanu nauczyciela. Zmiany prawne obowiązujące od 1 lipca 2011 r. dają jednak podstawy do zdecydowanego działania. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kierownik zakładu pracy może żądać badania trzeźwości. Takie badanie można także przeprowadzić na żądanie pracownika, który chce się oczyścić z zarzutu. Zapis rozszerza dotychczasowe możliwości, pozwala na wnioskowanie o badanie trzeźwości na podstawie zachowania nauczyciela lub zapachu alkoholu, który od niego czuć.

Obawa przed podjęciem błędnej decyzji

Jednak decyzja nie zawsze jest prosta – czasem można nie mieć pewności, czy zachowanie nauczyciela to efekt alkoholu czy złego samopoczucia lub choroby. Podejrzenie o bycie pod wpływem alkoholu to poważne oskarżenie, którym można skrzywdzić niewinnie podejrzewanego. Jednak takich spostrzeżeń nie wolno lekceważyć, nie wolno dopuszczać osób będących pod wpływem środków odurzających do pracy z dziećmi.

Pracodawca, który nie dopuścił pracownika do pracy i stwierdził jego stan nietrzeźwości za pomocą alkomatu, ma obowiązek:

  • umożliwić mu wykazanie trzeźwości przez badanie na urządzeniach będących w posiadaniu wezwanych organów porządku publicznego albo

  • umożliwić przeprowadzenie badań krwi lub moczu.

Dyrektor szkoły wzywa straż miejską lub policję

Dyrektor szkoły ma prawo do wzywania policji lub straży miejskiej. Policja i straż miejska nie mogą nie zareagować na wezwanie pracodawcy do przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika, który podejrzany jest o bycie pod wpływem alkoholu. Przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu, spożywanie go oraz wnoszenie i wynoszenie z zakładu pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków. Zagrożone jest karą porządkową upomnienia lub nagany, karą pieniężną, może też stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30325 )
Array ( [docId] => 30325 )

Array ( [docId] => 30325 )