Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizowania nauczania indywidualnego

Data: 20-10-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje odmowy zorganizowania nauczania indywidualnego dla ucznia posiadającego orzeczenie stwierdzające taką potrzebę. Dyrektor szkoły musi jednak porozumieć się z organem prowadzącym zapewniającym środki finansowe na ten cel.

Dyrektor szkoły zorganizuje indywidualne nauczanie na czas określony w orzeczeniu stwierdzającym tę potrzebę. Orzeczenie musi być wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni, w której udzielania jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna (§1rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży).

Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły

Nauczanie indywidualne jest organizowane dla uczniów, którzy otrzymają orzeczenie zawierające takie zalecenie. Za organizację odpowiada dyrektor szkoły, który musi ustalić zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego oraz wskazać w jakiej formie i zakresie będzie udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna (§6 rozporządzenia).

Dyrektor szkoły działa w porozumieniu z organem prowadzącym

Organizując nauczanie indywidualne dla ucznia dyrektor szkoły ma obowiązek działać w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Wskazuje na to ustawa o systemie oświaty, a wynika z faktu iż to organ prowadzący zapewnia środki finansowe na realizowanie zadania, co obejmuje również środki na wynagrodzenie dla nauczycieli (art. 71b ust. 5c ustawa o systemie oświaty).

Nauczanie indywidualne – wytyczne dla nauczycieli

Stwierdzenie konieczności zorganizowania nauczania indywidualnego pociąga za sobą obowiązki dla nauczycieli, którzy będą prowadzili zajęcia. Dyrektor szkoły ma obowiązek zadbać, aby realizowano treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego, a także obowiązkowe zajęcia wynikające z ramowego planu nauczania dla danego typ szkoły. Co ważne dla nauczycieli – sposób i forma realizowania treści muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia (§5 rozporządzenia).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30321 )
Array ( [docId] => 30321 )

Array ( [docId] => 30321 )