Dyrektor szkoły nie może narzucić nauczycielom udziału w  rekolekcjach

Data: 19-03-2015 r.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują zagwarantowanie uczniom opieki w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły nie może jednak zobowiązać nauczycieli innych niż katechetów do sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć rekolekcyjnych odbywających się w pomieszczeniach sakralnych poza terenem szkoły.

Zapewnienie uczniom opieki podczas zajęć organizowanych  przez szkołę wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły (§ 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Dotyczy to także rekolekcji, bowiem niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby (§ 13 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Dyrektor szkoły musi więc tak zaplanować czas pracy dla nauczycieli katechetów, aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego uczestniczenia w zajęciach.

Nauczyciele nie mają obowiązku uczestniczenia w rekolekcjach

Dyrektor szkoły nie może zaplanować dla nauczycieli obowiązku realizowania zadań związanych ze sprawowaniem opieki nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach rekolekcyjnych, które odbywają się w pomieszczeniach sakralnych, tj. kościele lub kaplicy.  Nauczyciele mogą, ale nie muszą przebywać w tych pomieszczeniach – dlatego dyrektor szkoły musi zadbać, aby opiekę nad uczniami w tym czasie sprawowali nauczyciele katecheci. Należy pamiętać, że prawo oświatowe przewiduje dla nauczycieli nieuczestniczących w zajęciach sakralnych obowiązek realizowania innych zadań powierzonych przez dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły planuje dla nauczycieli obowiązek doprowadzenia uczniów

Obowiązki dyrektora szkoły, oprócz zapewnienia nadzoru nad uczniami w czasie rekolekcji, przewidują również zapewnienie opieki w drodze na miejsce praktyk religijnych oraz w drodze powrotnej z tych zajęć. Udział w rekolekcjach jest dla nauczycieli dobrowolny, ale dyrektor szkoły może zobowiązać ich do odprowadzenia uczniów do miejsca, w którym odbywają się zajęcia związane z rekolekcjami.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36736 )
Array ( [docId] => 36736 )

Array ( [docId] => 36736 )