Zgoda na przechowywanie danych o kwalifikacjach w SIO

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 04-03-2015 r.

Dyrektor szkoły może w związku z zatrudnianiem nauczyciela pozyskać z bazy danych SIO do lokalnej bazy SIO takie dane nauczyciela, jak informacja o poziomie wykształcenia czy posiadanych kwalifikacjach. Dane te mogą być pozyskane tylko za zgodą nauczyciela.

W nowym SIO w module „Nauczyciel” w oknie formularza oprócz danych nauczyciela zawarto pole „Decyzja nauczyciela”. Dotyczy to zgody nauczyciela na przekazywanie i przechowywanie danych dotyczących np. podniesienia kwalifikacji bądź dokształcania zawodowego. Zgoda taka jest konieczna w formie pisemnej.

Dane ucznia i nauczyciela zgromadzone w lokalnej bazie danych SIO są w niej przechowywane przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji. Przewidziano również sytuację, w której za zgodą ucznia (rodziców lub opiekunów) lub nauczyciela dane tych osób mogą być przechowywane w lokalnej bazie po upływie tego okresu. Również w tym przypadku zgoda na przechowywanie danych powinna być wyrażona na piśmie i jest dobrowolna.

Ustawa nie zawiera gotowego wzoru oświadczenia nauczyciela. Powinno ono jednak zawierać:

  • zgodę na pozyskiwanie danych osobowych z bazy głównej SIO, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
  • zgodę na przechowywanie danych osobowych w bazie lokalnej SIO przez okres dłuższy niż 5 lat od daty ostatniej dokonanej modyfikacji, o której mowa w art. 94 ust. 3 ww. ustawy.
Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36655 )
Array ( [docId] => 36655 )

Array ( [docId] => 36655 )