Dyrektor szkoły nie rozpatruje wniosków o ponowne rozpatrzenie

Data: 10-01-2013 r.

Dyrektor szkoły, który wydał decyzję od której wnioskujący postanowił się odwołać musi skierować odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł, że dyrektor szkoły nie może ponownie rozpatrywać tej samej sprawy, nawet jeśli odwołanie jest adresowane do niego.

Uprawomocniło się orzeczenie NSA, w którym stwierdzono, że uprawnienia dyrektora szkoły nie obejmują możliwości ponownego rozpatrywania wniosku, który wcześniej został przez niego odrzucony.

Sprawa rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła wniosku do dyrektora szkoły o udostępnienie informacji dotyczących wyników egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły odmówił powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Wnioskodawca zwrócił się więc do dyrektora szkoły o wskazanie organu odwoławczego, jednak nie uzyskał oczekiwanej informacji. W związku z tym złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dyrektor szkoły utrzymał w mocy podjętą wcześniej decyzję.

Odwołanie od decyzji dyrektora szkoły rozpatruje organ prowadzący

NSA unieważniając decyzję dyrektora szkoły nie odniósł się do słuszności odmowy udostępnienia informacji o wynikach egzaminu, lecz do procedury odwoławczej. Zdaniem NSA odwołanie od decyzji pierwszej instancji powinno być kierowane do rozpatrzenia organ administracji publicznej wyższego stopnia. W omawianym przypadku jest to organ prowadzący szkołę.

Wydanie decyzji przez niewłaściwy organ należy uznać za wydanie jej z naruszeniem prawa. W praktyce oznacza to, jeżeli do dyrektora szkoły, który wydał negatywną decyzję w danej sprawie, trafia wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy, powinien skierować go do organu prowadzącego szkołę. W przypadku otrzymania takiego wniosku obowiązkiem dyrektora szkoły jest poinformowanie wnioskodawcy o organie, który jest zobowiązany do jego rozpatrzenie.

Dyrektor szkoły powinien informować o organie odwoławczym

W celu uniknięcia podobnych sytuacji, dyrektor szkoły powinien informować o organie odwoławczym na piśmie w chwili wydawania decyzji o negatywnym rozpatrzeniu danego wniosku. Wówczas uniknie sytuacji otrzymania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wyrok NSA z 9.10.2012 r., sygn. akt I OSK 1755/12.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30198 )
Array ( [docId] => 30198 )

Array ( [docId] => 30198 )