Dyrektor szkoły nie zablokuje awansu z powodu zmiany nazwiska

Data: 28-05-2013 r.

Awans zawodowy nauczyciela, który przed rozpoczęciem procedury egzaminacyjnej zmienił nazwisko nie jest zagrożony. Dyrektor szkoły nie zablokuje go, jednak dla nauczycieli w takiej sytuacji ważne powinno być jak najszybsze dopełnienie formalności, aby dokumenty w szkole zawierały aktualne dane osobowe.

Nauczyciele starający się o awans zawodowy nauczyciela powinni do 30 czerwca złożyć wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego . Jeżeli w trakcie realizowania stażu doszło do zmiany nazwiska np. z powodu zawarcia związku małżeńskiego, konieczne jest dołączenie do dokumentacji pisemnego oświadczenia informującego o zmianie danych osobowych. Nie należy jednak obawiać się, że dyrektor szkoły lub inny organ odpowiadający za nadawanie stopni awansu zawiesi procedurę z którą wiąże się awans zawodowy nauczyciela.

Dyrektor szkoły może poprosić o dokument potwierdzający dane

Pracodawca, w tym przypadku dyrektor szkoły, może zażądać od nauczyciela dokumentu stanowiącego potwierdzenie zmiany danych. Dla nauczycieli zmieniających nazwisko takim dokumentem jest nowy dowód osobisty lub akt ślubu. Dyrektor szkoły odpowiada za dokumenty w szkole, w dokumentacji pracowniczej zaś może gromadzić dane zawierające imię/imiona i nazwisko pracownika oraz imiona rodziców, datę urodzenia, adres korespondencyjny, informacje o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (Art. 221§ 1 Kodeks pracy).

Za przekazanie informacji o zmianie nazwiska odpowiada dyrektor szkoły

Dla nauczycieli, którzy zmienili nazwisko i starają się o awans zawodowy nauczyciela ważne jest, aby dostarczyć do odpowiednich organów oświadczenie o tym fakcie oraz – w razie konieczności – dokumentu potwierdzającego to zdarzenie. Natomiast za zgłoszenie zmian w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiada dyrektor szkoły. Zadba on również o to, aby dokumenty w szkole zawierały adnotacje o zmianie nazwiska zatrudnianego nauczyciela.


Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30258 )
Array ( [docId] => 30258 )

Array ( [docId] => 30258 )