Dyrektor szkoły niepublicznej powinien dążyć do powołania rady rodziców

Data: 30-11-2014 r.

Szkoły niepubliczne nie podlegają regulacjom, na podstawie których w szkołach powołuje się radę rodziców – ustawa o systemie oświaty dotyczy w tym zakresie placówek publicznych. Dyrektor szkoły powinien jednak dążyć do powołania rady rodziców, tak aby rodzice posiadali narzędzie pozwalające  na udział w decydowaniu o realizowanym programie wychowawczym.

Problem niepowoływania rad rodziców w szkołach niepublicznych podniosła Rzecznik Praw Obywatelskich, która zwróciła się w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej. Zauważono, że rodzice uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych, w których ustawa o systemie oświaty nie obowiązuje w pełnym zakresie, nie mają możliwości angażowania się w sprawy szkoły, ponieważ dyrektor szkoły nie współpracuje z radą rodziców.

Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły

 

Ustawa o systemie oświaty uprawnia radę rodziców do uczestniczenia w procesie uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki (art. 54 ust. 2 ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że dyrektor szkoły oraz rada pedagogiczna realnie włączają rodziców w procesy decyzyjne dotyczące wychowania, umożliwiają bowiem realizację konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich ustawa o systemie oświaty powinna wskazywać na podobne uprawnienia dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych. Obecnie bowiem w szkołach, w których dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zasięgania opinii rodziców uprawnienie to wydaje się być ograniczone.

Dyrektor szkoły niepublicznej powinien włączyć rodziców

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o rozważanie umożliwienia rodzicom uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych partycypowania w podejmowaniu decyzji dotyczących wychowania. Zmiany jakim mogłaby zostać poddana ustawa o systemie oświaty wpłynęłyby na podniesienie skuteczności realizacja konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami.  

Źródło:

strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36124 )
Array ( [docId] => 36124 )