Dyrektor szkoły nie powinien ingerować w wydatkowanie środków rady rodziców

Kategoria: Płace i finanse
Data: 11-09-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje zasad wydatkowania funduszy rady rodziców – pozostawia tę kwestię do uregulowania przez jej członków. Dyrektor szkoły nie powinien więc oczekiwać od rady wydatków, które byłyby niezgodne z postanowieniami regulaminu.

Zgodnie z regulacjami ustawy o systemie oświaty rada rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasad wydatkowania funduszy nie określa dyrektor szkoły, ale ustanowiony przez radę regulamin (art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawa o systemie oświaty). Oznacza to, że dyrektor szkoły nie może sięgać po zgromadzone przez rodziców środki bez ich zgody, a także że środki te nie mogą być wydatkowane na cele inne niż wskazuje przyjęty regulamin.

Wydatkowanie środków rady rodziców

 

Środki gromadzone przez radę rodziców powinny być wydatkowane na potrzeby szkoły lub uczniów, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. To rada decyduje czy regulamin będzie zawierał szczegółowe wytyczne czy raczej pozostawiona zostanie w tym zakresie większa swoboda. Niewątpliwie jednak na regulacje te nie powinien wpływać dyrektor szkoły, który nie jest uprawniony do decydowania o tym, jak będą wydatkowane fundusze rady rodziców.

Dyrektor szkoły musi zgodzić się na działalność rady rodziców

Rada rodziców jest tworzona w szkole na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, dlatego dyrektor szkoły nie może zabronić lub ograniczać jej funkcjonowania. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych przez rodziców uczniów uczęszczających do danego oddziału (art. 53 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły może jednak kontrolować, czy rada rodziców działa zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty i interweniować w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35692 )
Array ( [docId] => 35692 )

Array ( [docId] => 35692 )