Dyrektor szkoły powinien dopilnować ważności legitymacji uczniów

Autor: Wysocka Marta
Data: 06-06-2013 r.

Dyrektor szkoły odpowiedzialny za wydawanie i przedłużanie ważności legitymacji szkolnych powinien szczególną uwagę przywiązywać do uświadamiania uczniom znaczenia tych dokumentów w szkole i poza nią. Przed wakacjami warto poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi.

Legitymacja szkolna to dokument, który potwierdza, że dana osoba jest uczniem i z tego tytułu przysługuje jej prawo korzystania ze zniżek przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego i kolejkowego. Jak prawie wszystkie dokumenty w szkole, wydaje ją dyrektor szkoły do której uczęszcza dana osoba (§ 3 ust. 1 rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Obowiązki dyrektora szkoły nie przewidują kontrolowania czy uczniowie posiadają ważne, podstemplowane przez szkołę i własnoręcznie podpisane legitymacje. Jednak w obliczu dużej liczby mandatów wystawianych przez przewoźników z tytułu nieposiadania ważnego dokumentu w chwili kontroli, ważne jest, aby dyrektor szkoły przypominał uczniom, jak ważne jest posiadanie ważnego dokumentu.

Dyrektor szkoły przypomina – legitymacja szkolna to również dokument tożsamości

Legitymacje szkolne to dokumenty w szkole, które wydaje się każdemu uczniowi rozpoczynającemu naukę. Legitymacja jest ważna przez rok (do 30 września). Dyrektor szkoły zwykle nie musi przypominać uczniom, że posiadanie legitymacji uprawnia do zniżek komunikacyjnych. Uczniowie zapominają jednak, że dopóty, dopóki nie zostanie im wydany dowód osobisty, to właśnie legitymacja stanowi dla nich podstawowy dokument tożsamości.

Dokumenty w szkole – przed wakacjami warto przypomnieć o legitymacjach

Przed wakacjami dyrektor szkoły i nauczyciele powinni przypomnieć uczniom, że bez ważnej legitymacji szkolnej nie mogą korzystać z ulg w publicznej komunikacji autobusowej, kolejowej i zbiorowej. Jeżeli legitymacja nie została podstemplowana lub zaginęła – to ostatni moment na aktualizację ważności lub wydanie duplikatu. Każdy uczeń, który legitymację zgubił musi złożyć wniosek o wydanie duplikatu – wydanie nowej legitymacji wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły.


Źródło:
Komunikat MEN

Marta Wysocka

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30265 )
Array ( [docId] => 30265 )