Dyrektor szkoły powołuje komisję na egzaminy poprawkowe

Data: 24-07-2013 r.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za powołanie komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy. Prawo przewiduje dla nauczycieli możliwość ubiegania się o zwolnienie z udziału w egzaminie. Decyzja o uznaniu uzasadnienia pozostaje jednak w gestii dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły powołując komisję, która przeprowadzi egzamin poprawkowy kieruje się regulacjami rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Skład komisji powoływanej przez dyrektora szkoły


Komisja egzaminacyjna
, którą powołuje dyrektor szkoły składa się z następujących osób:
 • dyrektora szkoły,
 • nauczyciela prowadzącego przedmiot, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną,
 • nauczyciela prowadzącego taki sam przedmiot lub przedmiot pokrewny

(§ 21 ust. 5 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych)

Rola egzaminatorów jest przewidziana dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem. Dyrektor szkoły to przewodniczący komisji, a drugi nauczyciel jest jej członkiem. Rozporządzenie przewiduje możliwość zwolnienia z udziału w pracach komisji. Jeżeli dyrektor szkoły wyrazi zgodę lub okoliczności nie pozwalają na inne rozwiązanie, to musi on powołać innego nauczyciela uczącego tego samego przedmiotu. Jeżeli w szkole nie jest zatrudniona taka osoba – powołuje się pedagoga z innej, jednak zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły, w której on pracuje.

Sposób w jaki dyrektor szkoły powołuje nauczycieli do komisji

Ustawa o systemie oświaty nie wskazuje, w jaki sposób dyrektor szkoły wręcza powołanie do komisji dla nauczycieli. Może zrobić to w formie zarządzenia, które zostanie odnotowane w księdze zdarzeń. Należy pamiętać, że dla nauczycieli informacja o terminie egzaminu jest tak samo ważna, jak dla przystępujących do niego uczniów, dlatego powinni poznać go przed zakończeniem roku szkolnego.

Podstawa prawna: § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 nr 83 poz. 562 ze zm.)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30284 )
Array ( [docId] => 30284 )

Array ( [docId] => 30284 )