Dyrektor szkoły pracującej na zmiany powinien zatrudnić asystenta

Data: 24-06-2014 r.

Nowości oświatowe i obniżenie wieku szkolnego niekiedy zmusza dyrektora szkoły wprowadzenia systemu dwuzmianowego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powinien zatrudnić asystenta wspierającego wychowawcę świetlicy, który opiekuje się uczniami czekającymi na lekcje.

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły podstawowej obowiązek takiej organizacji pracy szkoły, aby zajęcia edukacyjne w klasie I-III były prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 osób (art. 61 ust. 3 ustawa o systemie oświaty). Nowości oświatowe są związane z dążeniem do zapewnienia optymalnych warunków kształcenia i wychowania dla sześciolatków, które 1 września 2014 roku rozpoczną edukację. Jednocześnie jednak nowości oświatowe zmieniają organizację pracy szkoły. Rok szkolny 2014/2015 będzie przełomowym, ponieważ naukę w szkole podstawowej obowiązkową naukę rozpocznie połowa dzieci sześcioletnich i siedmiolatki. Duża liczba pierwszoklasistów i wymóg, który nakłada ustawa o systemie oświaty sprawia, że w niektórych przypadkach dyrektor szkoły musi wprowadzić dwuzmianowy system prowadzenia lekcji.

Dyrektor szkoły pracującej dwuzmianowo powinien zatrudnić asystentów

W szkołach, w których nowości oświatowe przełożą się na wprowadzenie systemu dwuzmianowego zdecydowanie ważniejszą rolę zaczną odgrywać świetlice. Dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizowania świetlicy niezależnie od liczby uczęszczających do niej uczniów (art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawa o systemie oświaty). Od września w świetlicy na lekcje będą czekali uczniowie, których rodzice nie mogą zająć się od rana, a którzy zaczynają lekcje w późniejszych godzinach. W takich przypadkach dyrektor szkoły powinien rozważyć zatrudnienie asystentów wspierających wychowawców świetlicy. Umożliwia im to znowelizowana ustawa o systemie oświaty (art.  6 ust. 1e ustawy o systemie oświaty). Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela w realizowaniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Zatrudniając asystenta lub asystentów dyrektor szkoły zapewnia opiekę i bezpieczeństwo czekającym na lekcje, ale także stwarza warunki do lepszego zagospodarowania czasu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35177 )
Array ( [docId] => 35177 )

Array ( [docId] => 35177 )