Dyrektor szkoły przechowa nieodebrane świadectwo

Data: 17-06-2014 r.

Nie wszyscy uczniowie są obecni podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, podczas którego wręczane są świadectwa. Dyrektor szkoły powinien przechować dokumenty do momentu odbioru. Warto pamiętać, że obowiązki dyrektora szkoły nie przewidują konieczności przypominania uczniom o nieodebranym świadectwie.

Za wydanie uczniom świadectw i dyplomów odpowiada dyrektor szkoły, niezależnie od tego czy są to dokumenty wydawane przez szkołę, komisję okręgową czy kuratora oświaty (art. § 3 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Żadne rozporządzenie nie wskazuje jednak, jakie są obowiązki dyrektora w sytuacji, gdy uczeń lub absolwent nie odbierze świadectwa. Przyjęto, że w takiej sytuacji zostawia się dokumenty w szkole i przechowuje do chwili stawienia się osoby zainteresowanej. Dokumenty w szkole najczęściej pozostawiają uczniowie, którzy nie planują kontynuowania nauki.

Obowiązki dyrektora szkoły przewidują konieczność prowadzenia imiennej ewidencji wydawanych świadectw i dyplomów (§ 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych). Przesłane przez komisje okręgowe lub kuratorium oświaty dokumenty w szkole nie są więc bezpośrednio przekazywane uczniom. Okręgowa komisja egzaminacyjna lub kuratorium oświaty może ustanowić procedurę postępowania z dokumentami, które nie zostaną odebrane przez uczniów – dyrektor szkoły powinien więc upewnić się, jakie przepisy obowiązują w przypadku prowadzonej przez niego placówki.
Jeżeli organy te nie wskazują, jakie są obowiązki dyrektora szkoły, dokumenty należy archiwizować zgodnie z przepisami w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego
Marta Wysocka

świadectwo szkolne, dyrektor szkoły, ferie szkolne, regulamin szkoły, statut szkoły, zakończenie roku szkolnego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35102 )
Array ( [docId] => 35102 )

Array ( [docId] => 35102 )