Szkoła nie musi gwarantować opieki w świetlicy w czasie wakacji

Autor: Bożena Winczewska
Data: 12-06-2014 r.

Jeśli szkoła nie organizuje wypoczynku dzieciom lub zajęć wynikających ze statutu szkoły, nie ma obowiązku organizowania opieki uczniom w czasie wakacji. Świetlica jest integralną częścią szkoły i jej zadaniem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

W czasie ferii nauczycielowi świetlicy zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Rodzicom, którzy mają problem z zapewnieniem dziecku opieki w czasie ferii można pomóc wskazując, w jakiej szkole jest organizowany wypoczynek i gdzie powinni się zgłosić, żeby zapisać dziecko.

Praca w szkole, w której przewidziano ferie szkolne, odbywa się w okresach wyznaczonych przepisami o organizacji roku szkolnego. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Dyrektor szkoły może w czasie ferii zobowiązać nauczyciela do wykonywania tylko takich czynności, jak:

  • przeprowadzanie egzaminów,

  • prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,

  • opracowywanie szkolnego zestawu programów,

  • uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Nauczyciel może podjąć się opieki nad uczniami w czasie ferii, ale tylko na podstawie dodatkowej umowy i pod warunkiem, że znajdą się na to środki własne szkoły lub samorządu. W umowie muszą być dokładnie określone obowiązki, warunki pracy, jej wymiar i wynagrodzenie nauczyciela.

Istnieje możliwość organizowania w okresie ferii różnych zajęć pozalekcyjnych z uczniami lub imprez służących upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki, ale powinno to wynikać ze statutu szkoły i być realizowane zgodnie z regulaminem ustalonym przez dyrektora. W czasie wolnym od zajęć szkolnych mogą być natomiast organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Szkoła może być organizatorem wypoczynku. Jego kierownikiem może być nauczyciel.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35064 )
Array ( [docId] => 35064 )

Array ( [docId] => 35064 )