Dyrektor udostępnia informacje publiczne zainteresowanym uczniom

Data: 07-03-2014 r.

Jeśli samorząd uczniowski chce poznać wyniki kontroli zewnętrznej w szkole to ma do tego prawo. Dane te są informacjami publicznymi, a samorząd może wnioskować do dyrektora szkoły o dostęp do informacji publicznych.

Samorząd uczniowski powinien reprezentować interesy uczniów wobec:

 • nauczycieli,

 • rodziców,

 • administracji oświatowej.

Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów. Członkowie samorządu mają prawo i powinni:

 • rozwiązywać realne problemy uczniów,

 • podejmować realne decyzje, a tym samym

 • mieć wpływ na życie szkoły,

 • współdecydować o sprawach jej dotyczących.

Dyrektor natomiast powinien wspierać samorząd w jego działalności. Samorząd ma prawo tego oczekiwać od dyrektora. Jeśli samorząd wykazał zainteresowanie wynikami kontroli w szkole np. oceną stanu sanitarnego szkoły, powinien mieć dostęp do protokołów z wszelkich kontroli sanitarnych (są to informacje publiczne).

Dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgnięcia opinii samorządu sprawach, takich jak np.:

 • skreślenie ucznia z listy uczniów,

 • program wychowawczy i profilaktyki,

 • średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce,

 • ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły),

 • wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

Dyrektor szkoły ma obowiązek udostępniania każdemu wszelkie informacji o charakterze publicznym (z wyłączeniem jedynie tych, które są zastrzeżone innymi ustawami). Informację publiczną stanowi

 • każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze lub podmioty publiczne, w tym także

 • informacja niewytworzona przez podmioty publiczne, lecz odnosząca się do tych podmiotów (np. protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez państwową inspekcję sanitarną).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34075 )
Array ( [docId] => 34075 )