Imię i sztandar wygaszanych gimnazjów

Autor: Dariusz Skrzyński
Data: 27-06-2017 r.

Z dotychczasowym imieniem będą funkcjonować wygaszane gimnazja. Chodzi o gimnazja które podlegają wygaszaniu przez likwidację klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych klas w następnych latach szkolnych, które nie zostają przekształcone ani włączone do innej szkoły (art. 127 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Sztandar gimnazjum

Najwięcej wątpliwości jest jednak w przypadku włączenia gimnazjum do innych placówek które mają już swojego patrona. Nie chodzi tutaj o stosowanie imienia, ale stosowanie innych atrybutów, np. sztandarów gimnazjum z okazji różnych uroczystości szkolnych lub samorządowych.

Przepisy wprowadzające reformę nie wskazują, czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej, możliwe jest dalsze posługiwanie się sztandarem tego gimnazjum. Jednakże, należy mieć na uwadze, że pomimo włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej, klasy tego gimnazjum nadal będą prowadzone (z tym, że w ramach szkoły podstawowej). Tym samym, oznacza to, że z dniem 1 września 2017 r., nie likwiduje się wszystkich klas gimnazjów, lecz będą one kontynuowane w ramach innej szkoły.

Zachowanie ciągłości gimnazjum

Świadczy to o pewnej ciągłości gimnazjum, pomimo jego formalnego włączenia do innej szkoły (szkoły podstawowej). O tym, że ta ciągłość jest zachowana, świadczy fakt, że w szkole podstawowej, w której są prowadzone klasy gimnazjum, uczniowie tych klas, otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum (art. 129 ust. 10 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Przepis ten wskazuje, iż uczniowie klas gimnazjalnych, pomimo tego, że będą kontynuować naukę w szkole podstawowej w istocie ukończą gimnazjum. Taki bowiem fakt będzie wynikał z otrzymanych przez nich świadectw. Ponadto w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 127 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe).

Skoro do gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej, stosuje się nadal przepisy dotychczasowe, to tym samym, należy również stosować regulacje, dotyczące sztandaru tego gimnazjum.

Dariusz Skrzyński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40500 )
Array ( [docId] => 40500 )

Array ( [docId] => 40500 )