Informowanie rodziców o rodzaju udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 09-11-2015 r.

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia na piśmie. Rodzice muszą wiedzieć o terminie zajęć, ustalonych formach pomocy oraz wymiarze godzin.

Dyrektor musi poinformować rodziców o dodatkowych zajęciach ucznia…

Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny, opiekę nad uczniami oraz wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Oznacza to, że dyrektor szkoły odpowiada za rodzaje, formę i termin prowadzonych przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, potrzebami oraz zainteresowaniami uczniów, a także za właściwe informowanie rodziców o tych zajęciach.

… na piśmie

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danej szkole, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia (art. 22 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Jeśli zgłaszając udział dziecka w zajęciach rodzic podpisuje informację mówiącą o dniu tygodnia i godzinie realizacji zajęć, formie i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin – jest to pisemne poinformowanie, które zawiera wszystkie potrzebne dane. Jeśli jednak rodzic deklaruje jedynie udział dziecka w konkretnym rodzaju zajęć, nie znając terminu ich realizacji – powinien zostać o nich powiadomiony przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w formie pisemnej.

Małgorzata Celuch

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38003 )
Array ( [docId] => 38003 )

Array ( [docId] => 38003 )