Kara porządkowa w trakcie stażu nie wpływa na ocenę dorobku zawodowego

Autor: Wysocka Marta
Data: 06-06-2016 r.

Fakt, że w trakcie trwania stażu nauczyciel otrzymał karę porządkową, nie powinno wpływać na ukończenie stażu i otrzymanie oceny pozytywnej. Dyrektor dokonując oceny dorobku zawodowego nauczyciela uwzględnia stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, projekt oceny dokonany przez opiekuna stażu, oraz opinię rodziców.

Dokonując oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela dyrektor bierze pod uwagę stopień realizacji planu rozwoju zawodowego, a także jest zobowiązany do zapoznania się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu (dotyczy nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych). Ponadto dyrektor zasięga opinii rady rodziców – nie ma ona jednak charakteru wiążącego. Ocena dorobku zawodowego odnosi się zatem do faktycznych dokonań nauczyciela związanych z wykonywaną pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Kara porządkowa – za uchybienie przeciwko porządkowi pracy

Jeżeli w trakcie odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciel został ukarany karą porządkową, to należy uznać, że poniósł już konsekwencje uchybienia przeciwko porządkowi pracy. Wykorzystanie faktu wcześniejszego ukarania nauczyciela podczas ustalania oceny dorobku zawodowego oznaczałoby ponowne ukaranie za ten sam czyn.

Po roku nienagannej pracy karę usuwa się z akt osobowych

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. W praktyce może oznaczać to, że w chwili dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela, w aktach osobowych nie ma już informacji o ukaraniu karą porządkową.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39084 )
Array ( [docId] => 39084 )

Array ( [docId] => 39084 )