Karta Nauczyciela – projekt zmian przyjęty przez Radę Ministrów

Data: 23-07-2013 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian, jakim ma być poddana Karta Nauczyciela. Nowe przepisy mają wpłynąć na podniesienie jakości pracy szkoły i będą bardzo odczuwalne dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

W swoim komunikacie MEN zapewnia, że nowa Karta pozytywnie wpłynie na organizację pracy szkoły i umożliwi lepszą korelację między pracą nauczycieli a potrzebami uczniów. W pierwszym okresie funkcjonowania nowego prawa zmiany będą jednak odczuwalne przede wszystkim dla nauczycieli.

Wynagrodzenie ma motywować nauczycieli

Nowa Karta Nauczyciela ma wzmocnić motywacyjny charakter wynagrodzenia. MEN chce również zmieć charakter niektórych dodatków socjalnych uznając je za nieadekwatne do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, dotyczy to przede wszystkim uprawnień dotyczących dodatku mieszkaniowego, zasiłku na zagospodarowanie czy prawa do lokalu mieszkalnego czy osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego.

Urlop nauczyciela również w trakcie roku szkolnego

Zmiany postulowane przez MEN przewidują nowy sposób określania wymiaru i terminów, w jakich udzielany jest urlop nauczyciela. Nowa Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli 47 dni urlopu wypoczynkowego, który można będzie wykorzystywać również w trakcie roku szkolnego.

Poważne zmiany obejmą również urlop nauczyciela służący poratowaniu zdrowia. Zdrowotny urlop nauczyciela ma przysługiwać po 20 latach pracy w zawodzie i będzie można korzystać z niego łącznie przez rok w okresie całego zatrudnienia.

Awans zawodowy dla nauczycieli z udziałem rodziców

Wprowadzenie nowych regulacji ma dotyczyć również procedury zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. Przewiduje się, że dyrektor szkoły dokonując oceny pracy nauczyciela będzie zasięgał opinii rady rodziców, której przedstawiciele mają także zasiadać w komisjach kwalifikacyjnych.

Zmiany, jakim ma zostać poddana Karta Nauczyciela są poddawane dyskusji od wielu miesięcy. Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów oznacza, że prace nad nowelizacją zbliżają się ku końcowi.

Źródło: komunikat MEN

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30283 )
Array ( [docId] => 30283 )

Array ( [docId] => 30283 )