Kary dyscyplinarne dla nauczycieli, którzy nie stawią się na dyżurze

Data: 23-10-2014 r.

Dyrektor szkoły wyznaczając dyżury dla nauczycieli nakłada na nich obowiązki związane ze sprawowaniem opieki nad uczniami. Za niestawienie się na dyżurze dla nauczycieli przewidziane są konsekwencje na które wskazuje Karta Nauczyciela.

Zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpiecznych warunków pracy jest jednym z obowiązków, jakie na dyrektora szkoły nakłada ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły wyznacza na czas przerw dyżury dla nauczycieli – jest to związane z § 14 ust. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, mówiącego, że uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela.  Pełnienie dyżurów wpisuje się w realizowanie zadań szkoły i jest  dla nauczycieli obowiązkowe – zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela muszą oni rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 6 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Konsekwencje dla nauczycieli nieobecnych na dyżurze

Niestawienie się na obowiązkowym dyżurze stanowi podstawę do wyciągnięcia konsekwencji wobec nauczyciela, ponieważ stanowi o uchybieniu obowiązkom nauczyciela. W takiej sytuacji Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela). Kary dyscyplinarnej nie wymierza jednak dyrektor szkoły.

Kary dyscyplinarnej nie wyznacza dyrektor szkoły

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli nie są wyznaczana przez dyrektora szkoły, ale przez komisję dyscyplinarną (art. 76 ust. 2 Karta Nauczyciela). Do kar należą: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczycielskiego (art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela). W przypadku niestawienia się na dyżurze, przy założeniu że zdarzenie to miało charakter incydentalny, a w czasie nieobecności nauczyciela nie wydarzył się jakikolwiek wypadek, komisja dyscyplinarna zwykle decyduje się na naganę.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35929 )
Array ( [docId] => 35929 )

Array ( [docId] => 35929 )