Nauczyciel za obiad w stołówce szkolnej zapłaci więcej niż uczeń

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 03-10-2014 r.

Zasady korzystania ze stołówki prowadzonej przez szkołę mogą przyjąć formę np. regulaminu. W regulaminie powinny znaleźć się zapisy dotyczące organizacji stołówki, kręgu osób korzystających z niej, opłat za posiłki. Ze stołówki korzystają przede wszystkim uczniowie szkoły, a ponadto mogą to być pracownicy szkoły.

Uczeń korzystający ze stołówki opłaca jedynie tzw. „wsad do kotła”. Opłata ta może być również niższa od kosztów produktów. Opłata ponoszona przez ucznia nie obejmuje całości kosztów przygotowania posiłku, gdyż nie wlicza się do niej wynagrodzeń pracowniczych (wraz z pochodnymi), ani kosztów utrzymania stołówki.

Zwykle pracownicy szkoły korzystający ze stołówki ponoszą pełne koszty posiłku. Wiąże się to przede wszystkim z zasadami dotyczącymi dopłat z budżetu jednostki prowadzącej szkołę do pełnych kosztów posiłku. O ile przepisy dopuszczają taka dopłatę w stosunku do uczniów, o tyle  z „dopłatą” do posiłku wydawanego nauczycielom i pracownikom może wiązać się opodatkowanie pozyskanej w ten sposób korzyści majątkowej.

Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35797 )
Array ( [docId] => 35797 )

Array ( [docId] => 35797 )