Zmiana wysokości opłaty za przedszkole w czasie wakacji jest niedopuszczalna

Autor: Wysocka Marta
Data: 11-07-2016 r.

Przepisy prawa oświatowego nie pozwalają na wprowadzanie dodatkowych opłat za wakacyjną opiekę w przedszkolu. Dyrektor przedszkola nie może uzasadniać takiej decyzji koniecznością wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ w tym czasie są oni zobowiązani do świadczenia pracy.

Dyrektor przedszkola pobierający opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacji narusza prawo. Przedszkole otrzymuje dotację również w okresie wakacyjnym – dotyczy to także przedszkoli niepublicznych. Wobec tego podwyższanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpodstawne.

 

Ponadto należy pamiętać, że dla nauczycieli w tym czasie nie jest przewidziany urlop wypoczynkowy. Obowiązkiem dyrektora było takie zaplanowanie urlopów dla nauczycieli, aby możliwe było zapewnienie opieki dzieciom bez konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników na czas letniego dyżuru.

Zakres opłat wyznaczają przepisy

Zakres opłat, które może pobierać dyrektor przedszkola jest ograniczony do opłat za wyżywienie oraz za uczestniczenie w zajęciach wykraczających poza wymiar 5 godzin zajęć dziennie. Nauczanie, wychowanie i opieka w czasie ustalonym przez organ prowadzący, ale nie krótszym niż 5 godzin dziennie jest bezpłatna na mocy ustawy o systemie oświaty. Wysokość opłat za zajęcia przekraczające ten wymiar określa rada gminy – nigdy nie jest to autonomiczna decyzja dyrektora. Wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych opłat jest niedopuszczalne – w czasie wakacji placówka funkcjonuje na takich samych zasadach, jak w trakcie roku szkolnego.

Urlopy dla nauczycieli przedszkola

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych jest udzielany w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Dyrektor przedszkola musi tak zaplanować pracę, aby urlopy udzielane w okresie wakacji nie dezorganizowały pracy placówki – Karta Nauczyciela pozwala na to, by część urlopów była wykorzystywana w czasie roku szkolnego. W związku z tym nie ma podstaw, by dyrektor musiał na czas wakacji angażować do opieki nad dziećmi dodatkową kadrę.

Dyżury pracy przedszkoli w wakacje określa organ prowadzący

W okresie wakacyjnym z opieki przedszkolnej korzysta mniejsza liczba dzieci niż w czasie roku szkolnego, w związku z czym organ prowadzący zwykle ustala dyżury placówek, w których w tym czasie odbywają się zajęcia. Zajęcia te zawsze są bezpłatne – także dla dzieci, które są zapisane do innej placówki.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39201 )
Array ( [docId] => 39201 )