MEN: Nie będzie matury z religii

Data: 09-06-2013 r.

MEN podtrzymało stanowisko dotyczące egzaminu maturalnego z religii – nie zostanie wprowadzony. W zakres nauczania religii nie ingeruje ani MEN, ani dyrektor szkoły, a dla nauczycieli katechetów przewiduje się kuratelę kościoła. Egzamin może być natomiast przeprowadzany z przedmiotów, dla których określono podstawę programową.

 

Proponowane nowości oświatowe nie wejdą w życie. Możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego z religii została odrzucona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wynikająca z Konstytucji RP zasada niezależności państwa i kościoła sprawia, że państwo nie włącza się w tworzenie programu oraz opracowywanie podręczników dla uczniów i dla nauczycieli. Z tego powodu nie jest możliwe wprowadzenie państwowego egzaminu z tego przedmiotu.

Dyrektor szkoły nie ingeruje w pracę katechetów

Dyrektor szkoły musi umożliwić uczniom uczestniczenie w zajęciach z religii, ale nie ingeruje w sprawy związane z treściami nauczania i wychowania religijnego. W tym zakresie dla nauczycieli przewiduje się konieczność stosowania przepisów i zarządzeń kościelnych z zastrzeżeniem, że nauczyciele ci muszą legitymować się przygotowaniem pedagogicznym. Dyrektor szkoły zapewniając warunki do uczestniczenia w zajęciach z religii musi jednocześnie zadbać o tych uczniów, którzy na zajęcia nie uczęszczają.

 

Dyrektor szkoły nie ingeruje w pracę katechetów

 

Zasady organizowania lekcji religii może określać regulamin szkoły

W placówkach, w których uczniowie nie mogą zamiast religii wybrać zajęć z etyki, dyrektor szkoły powinien zorganizować plan lekcji w taki sposób, aby uczniowie nieuczęszczający na religię mogli przychodzić na zajęcia godzinę później lub kończyć je godzinę wcześniej. Wówczas uniknie konieczności zapewniania bezpieczeństwa i opieki nad uczniami i przydzielania związanych z tym godzin pracy dla nauczycieli. Jeżeli regulamin szkoły będzie określał zasady uczęszczania na lekcje religii oraz kwestie związane z zapewnianiem opieki uczniom, którzy w nich nie uczestniczą, to będą one dostępne zarówno dla nauczycieli, jak również uczniów i ich rodziców.

Źródło: Komunikat MEN

 

Zasady organizowania lekcji religii może określać regulamin szkoły
Źródło:
Marta Wysocka

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30267 )
Array ( [docId] => 30267 )

Array ( [docId] => 30267 )