Nagłośnienie akcji drzwi otwartych warunkiem jej sukcesu

Data: 25-02-2015 r.

Drzwi otwarte to okazja do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi uczniami i ich rodzicami. Aby jednak akcja drzwi otwartych odniosła sukces, musi dotrzeć do szkoły jak największa liczba zwiedzających, dlatego czas pomyśleć o skutecznym poinformowaniu o niej.

Takie spotkania mogą być organizowane w różnym czasie i – w zależności od etapu edukacyjnego – są skierowane do uczniów lub ich rodziców.

Planowane drzwi otwarte należy nagłośnić

Przedsięwzięcie drzwi otwartych należy nagłośnić, wykorzystując dostępne formy przekazu:

  • informację w prasie lokalnej;
  • ulotki informacyjne;
  • plakaty umieszczane w przedszkolach i szkołach niższych etapów edukacyjnych;
  • zapraszanie podczas różnych spotkań promocyjnych;
  • banery reklamowe;
  • informację na stronach internetowych szkoły, gminy i zaprzyjaźnionych instytucji;
  • informację przekazaną w kościele podczas ogłoszeń parafialnych.

Warto przygotować stoisko informacyjne

Również podczas samych drzwi otwartych nie można zapomnieć o przekazaniu zainteresowanym stosownych informacji. Będą oni zainteresowani formalną stroną rekrutacji, harmonogramem, spisem potrzebnych dokumentów. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie stoisk informacyjnych. Mogą one rozpocząć działalność w dniu drzwi otwartych i funkcjonować przez cały czas rekrutacji. Wyjątkową formą takiego stoiska jest usytuowanie go w szkole niższego etapu edukacyjnego i aktywne funkcjonowanie podczas przerw i zebrań rodziców. Ta forma wymaga zgody obu szkół.

Anna Strumińska-Doktór, dr nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, nauczyciel, wykładowca akademicki, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36626 )
Array ( [docId] => 36626 )

Array ( [docId] => 36626 )