Dokumenty w szkole – rejestrowanie godzin karcianych

Data: 09-02-2015 r.

Prawo oświatowe  nie przewiduje już dla nauczycieli obowiązku rejestrowania godzin karcianych w osobnych dziennikach. Zajęcia prowadzone w ramach tych godzin należy odnotowywać dzienniku innych zajęć. Takie regulacje służą ograniczaniu biurokracji oraz prowadzą do tego, aby dokumenty w szkole były czytelne i przejrzyste.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli obowiązek realizowania zajęć w określonych w   art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, tzw. godzin karcianych. Do niedawna nauczyciele rejestrowali ich prowadzenie w specjalnych dziennikach, ale przyjęte w sierpniu nowości oświatowe uchyliły ten obowiązek. We wrześniu dokumenty w szkole zostały ograniczone do niezbędnego minimum – dla zajęć innych niż zajęcia rejestrowane w dzienniku lekcyjnym należy prowadzić jeden dziennik innych zajęć, w tym dzienniku nauczyciele mogą dokumentować godziny karciane.

Godziny karciane dla nauczycieli

  • 2 godzin w tygodniu dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych,
  • 1 godziny w tygodniu dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych

(art. 42 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Do dokumentowania tego rodzaju zajęć prowadzone są odrębne dokumenty w szkole – tzw. dzienniki innych zajęć.

Inne zajęcia nauczycieli – dokumenty w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w szkole prowadzone są dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika lekcyjnego (§ 13 ust. 1 rozporządzenia). Dzienniki te są przeznaczone także dla nauczycieli, którzy dodatkowe zajęcia realizują w ramach tzw. godzin karcianych o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36531 )
Array ( [docId] => 36531 )

Array ( [docId] => 36531 )