Dokumenty w szkole – rejestrowanie godzin karcianych

Data: 09-02-2015 r.

Prawo oświatowe  nie przewiduje już dla nauczycieli obowiązku rejestrowania godzin karcianych w osobnych dziennikach. Zajęcia prowadzone w ramach tych godzin należy odnotowywać dzienniku innych zajęć. Takie regulacje służą ograniczaniu biurokracji oraz prowadzą do tego, aby dokumenty w szkole były czytelne i przejrzyste.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli obowiązek realizowania zajęć w określonych w   art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, tzw. godzin karcianych. Do niedawna nauczyciele rejestrowali ich prowadzenie w specjalnych dziennikach, ale przyjęte w sierpniu nowości oświatowe uchyliły ten obowiązek. We wrześniu dokumenty w szkole zostały ograniczone do niezbędnego minimum – dla zajęć innych niż zajęcia rejestrowane w dzienniku lekcyjnym należy prowadzić jeden dziennik innych zajęć, w tym dzienniku nauczyciele mogą dokumentować godziny karciane.

Godziny karciane dla nauczycieli

 • 2 godzin w tygodniu dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, w tym specjalnych,
 • 1 godziny w tygodniu dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych

(art. 42 ust. 2 pkt 2 Karta Nauczyciela).

Do dokumentowania tego rodzaju zajęć prowadzone są odrębne dokumenty w szkole – tzw. dzienniki innych zajęć.

Inne zajęcia nauczycieli – dokumenty w szkole

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w szkole prowadzone są dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika lekcyjnego (§ 13 ust. 1 rozporządzenia). Dzienniki te są przeznaczone także dla nauczycieli, którzy dodatkowe zajęcia realizują w ramach tzw. godzin karcianych o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36531 )
Array ( [docId] => 36531 )

Array ( [docId] => 36531 )