Badania kontrolne dla nauczycieli, którzy chorowali w czasie wakacji

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-08-2015 r.

Nauczyciele, którzy w czasie urlopu przebywali na zwolnieniu lekarskim przez więcej niż 30 dni, przed przystąpieniem do pracy muszą poddać się badaniom kontrolnym. Skierowanie na badanie wydaje dyrektor szkoły – orzeczenie lekarskie musi trafić do niego najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy nauczyciela.

Jeżeli urlop nauczyciela został przerwany zwolnieniem lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni, to przed przystąpieniem do pracy nauczyciel musi wykonać badania kontrolne  i dostarczyć dyrektorowi szkoły orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 229 § 2 i §  4 Kodeks pracy). Niedostarczenie orzeczenia będzie skutkowało rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem – takie konsekwencje przewiduje Karta Nauczyciela.

Dyrektor szkoły musi otrzymać orzeczenie przed dopuszczeniem do pracy

 

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy musi zostać dostarczone do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy. Nie dla wszystkich nauczycieli będzie to pierwszy dzień roboczy września.

Jeżeli dyrektor szkoły planuje dla nauczycieli zadania o których mowa w art.  64 ust. 2 Karty Nauczyciela, to konieczne jest skierowanie ich na badania kontrolne we wcześniejszym terminie. Nauczyciel nie może wykonywać czynności związanych z przeprowadzaniem egzaminów czy przygotowaniem roku szkolnego, jeżeli lekarz nie wydał mu orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy.

Wykonanie badań kontrolnych jest obowiązkowe

Dla nauczycieli, którzy nie stawią się na badaniach i nie usprawiedliwią tego zachowania Karta Nauczyciela przewiduje rozwiązanie stosunku pracy – dyrektor szkoły nie będzie mógł kontynuować zatrudnienie osoby, która nie posiada orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy art. 23 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37648 )
Array ( [docId] => 37648 )