Nauczyciel w stanie nieczynnym może pracować w szkole

Data: 08-01-2014 r.

Stan nieczynny to nie zwolnienie lekarskie lub urlop zdrowotny nauczyciela, dlatego dyrektor szkoły nie może wyciągać wobec niego konsekwencji za podjęcie w tym czasie innej pracy. Karta Nauczyciela pozwala na zatrudnienie nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny.

Karta Nauczyciela mówi, że nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny może podjąć pracę zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły. Umowa nie może być jednak zawarta na okres dłuższy niż okres stanu nieczynnego (art. 20 ust. 8 Karta Nauczyciela).

Ustawa nie reguluje, jaki rodzaj umowy może zawrzeć nauczyciel, co oznacza, że zarówno dyrektor szkoły, jak również inny pracodawca może zaproponować mu umowę cywilnoprawną. Częstą praktyką jest angażowanie nauczycieli w stanie nieczynnym do prowadzenia zajęć dodatkowych, finansowanych ze środków unijnych w ramach realizowanych projektów.

Prawo do pracy dla nauczycieli w stanie nieczynnym

 

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela). Wynagrodzenie nauczyciela jest wypłacane przez sześć miesięcy, niezależnie od tego, czy nauczyciel podjął w tym czasie inną pracę zarobkową. Jeżeli stosunek pracy został zawarty z innym pracodawcą niż dyrektor szkoły, kwestie prawne reguluje kodeks pracy lub kodeks cywilny, a nie Karta Nauczyciela.

Podjęcie pracy zarobkowej uniemożliwia urlop zdrowotny nauczyciela

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33433 )
Array ( [docId] => 33433 )