Niezapowiedziana kontrola organu prowadzącego w szkole

Data: 27-12-2013 r.

Przepisy ustawy o systemie oświaty nie regulują szczegółowo trybu ani terminów prowadzenia kontroli przez organ prowadzący. To on decyduje o ich częstotliwości i zakresie. Dyrektor szkoły ma natomiast prawo w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków z kontroli, zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu prowadzącego.

Organ prowadzący może przeprowadzić kontrolę w szkole w każdym czasie. Nie ma przy tym obowiązku wcześniejszego powiadamiania. W praktyce kontrole prowadzone są w trybie działań planowanych (zgodnie z przyjętym harmonogramem) lub doraźnych, gdy zaistnieje taka potrzeba np. w związku z wniesioną skargą lub zgłoszeniem o nieprawidłowościach.

Informacja o terminie i zakresie kontroli planowych może być przekazana dyrektorowi szkoły z wyprzedzeniem. Ma on wówczas możliwość przygotowania do wglądu wymaganych dokumentów i ewentualnego ich uporządkowania lub uzupełnienia.

Jeżeli kontrola prowadzona jest w związku ze złożoną skargą, to zazwyczaj przeprowadza się ją bez uprzedzania dyrektora szkoły.

Organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie:

 1. prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

 2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,

 3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

Tylko w powyższym zakresie może być prowadzona kontrola przez upoważnionego przedstawiciela organu prowadzącego.

Osoby kontrolujące mają prawo:

 1. wstępu do szkoły,

 2. wglądu do prowadzonej przez szkołę dokumentacji,

 3. zgłaszać dyrektorom uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33430 )
Array ( [docId] => 33430 )

Array ( [docId] => 33430 )