Nauczyciel wychowania fizycznego może prowadzić gimnastykę korekcyjną

Data: 10-10-2013 r.

Dyrektor szkoły może zadecydować, że zajęcia z gimnastyki korekcyjnej będzie prowadził nauczyciel wychowania fizycznego. Program studiów dla nauczycieli  wychowania fizycznego przewiduje zajęcia z tego zakresu, więc posiadają oni pełne kwalifikacje.

Nauczyciel wychowania fizycznego musi spełnić warunki określone w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Dyrektor szkoły nie może powierzyć tego stanowiska osobie, która nie spełnia tych wymagań.

Nauczyciel wychowania fizycznego może prowadzić zajęcia korekcyjne

Dyrektor szkoły organizuje zajęcia korekcyjne dla uczniów z wadami postawy. Jeżeli w szkole pracuje nauczyciel wychowania fizycznego, posiadający kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska, to może on również prowadzić zajęcia korekcyjne. W programie studiów wyższych dla nauczycieli tego przedmiotu są bowiem przewidziane zajęcia dotyczące zasad prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Oznacza to, że dyrektor szkoły może przewiedzieć dla nauczycieli wychowania fizycznego realizowanie takich zajęć.

Zajęcia korekcyjne w ramach pensum lub z godzin do dyspozycji dyrektora

Jeżeli w szkole zachodzi potrzeba zorganizowania zajęć z gimnastyki korekcyjnej, to dyrektor szkoły powinien dążyć do stworzenia dla uczniów optymalnej oferty. Zgodnie ze stanowiskiem MEN zajęcia te mogą być realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub na drodze zwiększenia liczby godzin zajęć edukacyjnego – za zgodą organu prowadzącego (odpowiedź MEN na interpelację w sprawie zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkołach publicznych z dn. 5 lipca 2007 roku).

Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o sposobie organizacji zajęć z uwzględnieniem warunków kadrowych i lokalowych placówki. Nie ma jednak przeszkód, aby prowadzenie gimnastyki przewidzieć dla nauczycieli, którzy spełniają warunki określone w § 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30317 )
Array ( [docId] => 30317 )

Array ( [docId] => 30317 )