Dyrektor szkoły niepublicznej musi pozwolić na awans nauczyciela

Data: 09-09-2014 r.

Dyrektor szkoły niepublicznej nie może uniemożliwić nauczycielom realizowania stażu na awans zawodowy nauczyciela, mimo że w szkole nie obowiązuje karta nauczyciela. Staż na awans nauczyciela stażysty musi rozpocząć się do 14 września.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole niepublicznej w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru czasu pracy stosuje się przepisy art. 9-91 Karty Nauczyciela (art. 91b ust. 2 pkt 3 Karta Nauczyciela). Oznacza to, że przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela mają zastosowanie zarówno dla nauczycieli szkół publicznych, jak i placówek niepublicznych. Dyrektor szkoły niepublicznej nie ma podstaw do uniemożliwienia nauczycielom rozpoczęcia stażu o ile spełniają oni wszystkie warunki przewidziane w Karcie Nauczyciela.

Awans zawodowy nauczyciela w szkole niepublicznej

Obowiązek stosowania regulujących awans nauczyciela sprawia, że dyrektor szkoły powinien umożliwić nauczycielom realizowanie stażu na kolejny stopień, jeżeli spełniają oni wymienione w ustawie wymagania. W takiej sytuacji dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczenia dla nauczycieli opiekunów, którzy będą stanowili wsparcie w trakcie realizacji stażu.

Dyrektor szkoły niepublicznej nie stosuje przepisów o pensum

Przepisy regulujące awans zawodowy nauczyciela to jedne z nielicznych, które w oparciu o Kartę Nauczyciela musi stosować dyrektor szkoły niepublicznej. Dotyczy to m.in. pensum nauczycielskiego, które w szkole niepublicznej może określać większą liczbę godzin dydaktycznych, niż określa to ustawa Karta Nauczyciela. W przypadku zatrudnienia nauczycieli tych szkół stosuje się bowiem przepisy kodeksu pracy, zgodnie z którymi dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do pracy dydaktycznej w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin w tygodniu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35677 )
Array ( [docId] => 35677 )