Ułatwienia dla dyrektora w organizacji nauczania indywidualnego

Data: 05-09-2014 r.

Obowiązujące od 9 września 2014 r. rozporządzenie wprowadza nowe możliwości, które mają pomóc dyrektorom szkół w sprawnym, bezkolizyjnym, nastawionym na potrzeby uczniów i uwzględniającym możliwości szkoły organizowaniu nauczania indywidualnego.

Przede wszystkim możliwe staje się powierzenie przez dyrektora szkoły prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego z uczniami klas I-III dwóm nauczycielom, a nie tylko jednemu,  co jest znacznym ułatwieniem w organizacji pracy szkoły przynajmniej w niektórych sytuacjach. Dotychczas mógł być to jeden nauczyciel, co niekiedy stanowiło bardzo duże utrudnienie. Z nauczania indywidualnego wykluczeni bowiem byli ci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie posiadali niezbędnych kwalifikacji do realizacji treści podstawy programowej kształcenia z zakresu nauczania języka obcego nowożytnego.

Prawodawca wprowadził także ograniczenie co do organizowania dla ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zajęć indywidualnego nauczania w szkole. Aby mogło mieć miejsce nauczanie indywidualne na terenie szkoły, obecnie spełnione muszą zostać jednocześnie dwa warunki. Po pierwsze, w orzeczeniu powinna być wskazana możliwość realizacji indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w szkole. Po drugie, szkoła musi dysponować pomieszczeniem, w którym zajęcia dla tego ucznia mogą być realizowane. Tak więc w regulacji uwzględniono zarówno potrzeby ucznia, jak i warunki organizacyjne szkoły.

Źródło:
  • strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • § 4 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157).
  • § 5 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157).
Aleksandra Bednarska, redaktor prowadząca Poradnik Dyrektora Szkoły

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35661 )
Array ( [docId] => 35661 )

Array ( [docId] => 35661 )