Nauczyciela można zobowiązać do pracy przy organizacji dni otwartych

Data: 02-02-2015 r.

Dyrektor może zobowiązać nauczycieli, by uczestniczyli w dniach otwartych przedszkola, pod warunkiem że odbędzie się to w ramach ich norm czasu pracy. Gdyby zaś miało się to odbyć w wolną sobotę, nauczycielowi należy zapewnić inny dzień wolny lub wypłacić odrębne wynagrodzenie.

Nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu publicznym, których status regulują przepisy Karty Nauczyciela, można zobowiązać do pracy przy organizacji dni otwartych”, jak również przy ich obsłudze. Zauważyć trzeba bowiem, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Czas pracy obejmuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz, ale także:

  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola;

  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Trzeba jednak pamiętać, że nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. Jeżeli więc przedszkole pracuje zgodnie z 5-dniową organizacją pracy, od poniedziałku do piątku, to sobota i niedziela są dniami wolnymi. Dyrektor tak powinien organizować pracę placówki, aby możliwe było realizowanie zarówno zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jak i innych zadań statutowych przedszkola w czasie 5 dni, które dla nauczycieli są dniami roboczymi. Nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu z 5-dniową organizacją pracy nie można zobowiązać do pracy w dniu ustawowo wolnym.

Karta Nauczyciela przewiduje możliwość wykonywania w dniu wolnym od pracy, pracy polegającej na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. W takiej sytuacji nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego – odrębne wynagrodzenie.

W niepublicznych przedszkolach zatrudniających nauczycieli na podstawie przepisów powszechnego prawa pracy czy też w innych formach, jak umowy cywilnoprawne dyrektor również może zobowiązać nauczycieli do wykonywania pracy przy „dniach otwartych”. Szczegółowy zakres zadań nauczyciela wynika w tym wypadku z aktów wewnętrznych oraz zakresu czynności.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36486 )
Array ( [docId] => 36486 )