Nauczyciele wybierają podręczniki, a dyrektor je zatwierdza

Data: 12-05-2015 r.

Dyrektor szkoły ustala na podstawie propozycji zespołu nauczycieli zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Zatwierdzony zestaw podręczników najlepiej podać do wiadomości przed wakacjami.

Według nowych wytycznych z ustawy o systemie oświaty zestaw podręczników wybierany jest na 3 lata, natomiast materiały ćwiczeniowe – na dany rok szkolny. Szkoła podstawowa i gimnazjum mają obowiązek bezpłatnie udostępnić podręczniki, które stają się własnością organu prowadzącego.

 

Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, może:

  • dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego oraz
  • uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
  • niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym,
  • objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

a także języków obcych nowożytnych począwszy od klasy IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej z uwagi na poziom ich nauczania.

Szkoły niepubliczne, które otrzymały dotację celową, mają obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji.

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi zatwierdzania podręczników i materiałów ćwiczeniowych przestał obowiązywać przepis upublicznienia listy podręczników w terminie do 15 czerwca. Informację o nowych podręcznikach warto jednak podać do publicznej wiadomości przed wakacjami, a najpóźniej do końca sierpnia.

Lucyna Gromiec, dyrektor szkoły, konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37129 )
Array ( [docId] => 37129 )

Array ( [docId] => 37129 )