Zasady i tryb wydawania zaświadczeń – obowiązki dyrektora szkoły

Data: 05-05-2015 r.

Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wskazują ogólne obowiązki dyrektora szkoły zaświadczeń o zatrudnieniu dla nauczycieli i innych pracowników. Szczegółowe zasady i tryb wydawania zaświadczeń dyrektor szkoły określa natomiast w regulacjach wewnętrznych obowiązujących w kierowanej przez niego placówce.

Kompetencje do wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu dla nauczycieli i innych pracowników posiada dyrektor szkoły. Związane z tym obowiązki dyrektora szkoły powinny być wykonywane zgodnie z regulacjami kodeksu postępowania administracyjnego, ale dodatkowo dyrektor szkoły może określić szczegółowe zasady i tryb wydawania potrzebnych zaświadczeń.

Wydawanie zaświadczeń dla nauczycieli – przepisy ogólne

 

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, dyrektor szkoły wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego, którego potwierdzenie jest konieczne dla nauczycieli (art. 217 § 1 kodeks postępowania administracyjnego). Wydanie zaświadczenie powinno zająć tyle czasu, ile potrzebne jest na jego przygotowanie – dyrektor szkoły jest zobowiązany do wykonania tej czynności bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni (art. 217 § 3 kodeks postępowania administracyjnego).

Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie związanym z wydawaniem zaświadczeń może pełnić inna, upoważniona do takich czynności, osoba. Zgodnie z art. 268a kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może upoważnić pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie. Upoważnienie to musi mieć formę pisemną.

Dyrektor szkoły może określić szczegółowe zasady wydawania zaświadczeń

Zaświadczenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników muszą być wydawane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dyrektor szkoły może jednak określić szczegółowe zasady i tryb ich wystawiania, jeżeli nie będą one sprzeczne z zasadami ogólnymi, a pozwolą na usprawnienie procedury. Ustanowione zasady nie mogą jednak powodować, że obowiązki dyrektora szkoły będą realizowane w sposób mniej korzystny dla nauczycieli, niż to wynika z regulacji kodeksu postępowania administracyjnego.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37097 )
Array ( [docId] => 37097 )