Nauczycielka z zerówki może zostać wychowawczynią w klasach I-III

Data: 29-07-2013 r.

Chociaż nie ma formalnych przeszkód, aby nauczyciel pracujący z dziećmi w oddziale przedszkolnym w szkole został wychowawcą w klasie pierwszej, to zazwyczaj  funkcję tę powierza się innej osobie. Jeżeli rodzice dzieci zwrócą się do dyrektora szkoły o kontynuację wychowawstwa, dyrektor szkoły może uwzględnić ich prośbę. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca ciągłość pracy wychowawczej w klasach najmłodszych.

Dyrektor decyduje o przydzieleniu funkcji wychowawcy

 

W świetle obowiązujących przepisów prawa, dyrektor szkoły nie ma obowiązku przychylania się do prośby rodziców. Artykuł. 39 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (USO) stanowi jedynie, że dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rodzicami. W szczególności decyduje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników i opracowuje organizację pracy szkoły na każdy rok szkolny, w której określa m.in. przydział zajęć i funkcji dla poszczególnych nauczycieli.

Z wnioskami w imieniu rodziców uczniów występuje rada rodziców

W szkole działa rada rodziców, która jest ustawowym społecznym organem szkoły (art. 54 USO). Rada rodziców może występować zarówno do dyrektora szkoły, jak też organu prowadzącego i kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły (art. 54 ust. 1 USO). Rada rodziców może na piśmie zwrócić się do dyrektora oraz do organu prowadzącego w omawianej sprawie. Na pismo musi być udzielona odpowiedź w terminie 14 dni. Przedstawiciele rady rodziców mogą także umówić się na spotkanie z wójtem w celu wyjaśnienia sprawy.

Ciągłość pracy wychowawcy

Zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. Nauczanie zintegrowane obejmuje klasy I−III, ale zasada ta powinna być stosowana także z uwzględnieniem rocznego wychowania przedszkolnego, na co wskazują powszechnie nauczyciele, psychologowie i pedagodzy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30289 )
Array ( [docId] => 30289 )