Negatywna opinia rady pedagogicznej w sprawie arkusza organizacyjnego szkoły

Autor: Roman Lorens
Data: 12-04-2016 r.

Mimo negatywnej opinii rady pedagogicznej, dyrektor szkoły może złożyć arkusz organizacyjny do organu prowadzącego. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują konsekwencji w przypadku wydania negatywnej opinii, dlatego też dyrektor nawet w takiej sytuacji  może złożyć arkusz.

Arkusz organizacyjny szkoły do 30 kwietnia

Jednym z obowiązków dyrektora szkoły jest coroczne przygotowywanie arkusza organizacji i złożenie go do organu prowadzącego do 30 kwietnia. Obowiązkiem organu jest natomiast zatwierdzenie go do 30 maja danego roku. Przepisy prawa nie określają jednego, uniwersalnego wzoru arkusza organizacji szkoły, tzn. może być on różny dla poszczególnych organów prowadzących.

Rada pedagogiczna wyraża opinię w sprawie arkusza

Przed złożeniem arkusza do organu prowadzącego dyrektor zapoznaje z nim radę pedagogiczną i zasięga jej opinii w sprawie organizacji pracy. Rada pedagogiczna ma prawo ustosunkować się do zaproponowanego przez dyrektora szkoły projektu arkusza organizacyjnego szkoły. Należy jednak zauważyć, że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje konsekwencji w przypadku wydania przez radę negatywnej opinii. Z tego też względu dyrektor składa arkusz organizacyjny do organu prowadzącego mimo faktu wydania nieprzychylnej opinii.

Na arkusz nie musi być również adnotacji, że został pozytywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną – patrz: przykład.

Przykład:

W kwietniu dyrektor zespołu szkół złożył do burmistrza arkusze organizacyjne dla poszczególnych szkół. W maju burmistrz je zatwierdził. Czy na arkuszach powinna być adnotacja dyrektora zespołu, że rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała arkusz? 

Nie występuje nakaz umieszczania adnotacji wymienionej w pytaniu. Burmistrz jednak przed zatwierdzeniem arkusza może poprosić o informację na temat opinii rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły. Jednak opinia rady nie jest wiążąca dla organu prowadzącego i arkusz może zostać zatwierdzony nawet bez wglądu w wymienioną opinię.

Opinia wyrażona przez radę pedagogiczną nie musi być w formie uchwały

W przypadku, gdy ustawa o systemie oświaty oraz inne przepisy prawa oświatowego nie określają, które decyzje rady pedagogicznej mają mieć formę uchwały w sensie aktu prawnego, kwestie te powinien rozstrzygać regulamin działalności rady pedagogicznej.

Roman Lorens

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38843 )
Array ( [docId] => 38843 )

Array ( [docId] => 38843 )