Nie można odwołać dyrektora szkoły bez spełnienia wymagań formalnych

Data: 09-04-2013 r.

Złożenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora szkoły nie może powodować natychmiastowego odwołania go przez organ prowadzący szkołę. Niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego czy wniosek spełnia wymagania formalne.

Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatrujący sprawę dotyczącą odwołania dyrektora szkoły przez organ prowadzący orzekł, że taka decyzja nie może być podjęta bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu sprawdzić czy spełnione zostały warunki formalne (wyrok NSA sygn. akt I OSK 1441/12). Organ prowadzący ma obowiązek sprawdzić czy dyrektor szkoły działał z naruszeniem prawa lub czy pod jego kierownictwem w szkole nie osiągano dostatecznych efektów kształcenia lub wychowania oraz czy organ sprawujący nadzór pedagogiczny przed złożeniem wniosku o odwołanie wydał stosowną decyzję i wyznaczył termin usunięcia uchybień.

Odwołanie dyrektora szkoły – Ustawa o systemie oświaty

Odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły na wniosek kuratora oświaty dokonuje organ prowadzący szkołę, który powierzył mu to stanowisko (art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawa o systemie oświaty). Przed podjęciem decyzji musi ustalić, czy kurator przed złożeniem wniosku polecił dyrektorowi szkoły (w drodze decyzji) usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Dopiero w przypadku, gdy mimo uzgodnienia harmonogramu działań, dyrektor szkoły nie usunął uchybień, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły (art. 34 ust. 2a Ustawa o systemie oświaty).

 

Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest dla organu prowadzącego szkołę wiążący (art. 34 ust. 2a Ustawa o systemie oświaty). NSA podkreślił jednak, że odwołanie dyrektora szkoły musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym czy wniosek spełnia przesłanki formalne, tj. czy kurator wydał decyzję stwierdzającą uchybienia i wyznaczającą termin ich usunięcia. Odwołanie dyrektora szkoły w sytuacji, gdy nie wydano takiej decyzji lub uchybienia został usunięte uznaje się za bezpodstawne i niezgodne z prawem.

Źródło: Wyrok NSA z dn. 9 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1441/12.

Podstawa prawna:

  • art. 34 ust. 1, art. 34 ust 2 i art. 34 ust. 2a oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30217 )
Array ( [docId] => 30217 )