Nie można odwołać dyrektora szkoły bez spełnienia wymagań formalnych

Data: 09-04-2013 r.

Złożenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku o odwołanie dyrektora szkoły nie może powodować natychmiastowego odwołania go przez organ prowadzący szkołę. Niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego czy wniosek spełnia wymagania formalne.

Najwyższy Sąd Administracyjny rozpatrujący sprawę dotyczącą odwołania dyrektora szkoły przez organ prowadzący orzekł, że taka decyzja nie może być podjęta bez przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu sprawdzić czy spełnione zostały warunki formalne (wyrok NSA sygn. akt I OSK 1441/12). Organ prowadzący ma obowiązek sprawdzić czy dyrektor szkoły działał z naruszeniem prawa lub czy pod jego kierownictwem w szkole nie osiągano dostatecznych efektów kształcenia lub wychowania oraz czy organ sprawujący nadzór pedagogiczny przed złożeniem wniosku o odwołanie wydał stosowną decyzję i wyznaczył termin usunięcia uchybień.

Odwołanie dyrektora szkoły – Ustawa o systemie oświaty

Odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły na wniosek kuratora oświaty dokonuje organ prowadzący szkołę, który powierzył mu to stanowisko (art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawa o systemie oświaty). Przed podjęciem decyzji musi ustalić, czy kurator przed złożeniem wniosku polecił dyrektorowi szkoły (w drodze decyzji) usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie. Dopiero w przypadku, gdy mimo uzgodnienia harmonogramu działań, dyrektor szkoły nie usunął uchybień, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły (art. 34 ust. 2a Ustawa o systemie oświaty).

Wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest dla organu prowadzącego szkołę wiążący (art. 34 ust. 2a Ustawa o systemie oświaty). NSA podkreślił jednak, że odwołanie dyrektora szkoły musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym czy wniosek spełnia przesłanki formalne, tj. czy kurator wydał decyzję stwierdzającą uchybienia i wyznaczającą termin ich usunięcia. Odwołanie dyrektora szkoły w sytuacji, gdy nie wydano takiej decyzji lub uchybienia został usunięte uznaje się za bezpodstawne i niezgodne z prawem.

Źródło: Wyrok NSA z dn. 9 września 2012 r., sygn. akt I OSK 1441/12.

Podstawa prawna:

 • art. 34 ust. 1, art. 34 ust 2 i art. 34 ust. 2a oraz art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30217 )
Array ( [docId] => 30217 )

Array ( [docId] => 30217 )