Dyrektor może zatrudnić osoby bez kwalifikacji

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 19-11-2012 r.

Dyrektor szkoły może zatrudniać osoby nieposiadające kwalifikacji, jeżeli nie istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednio przygotowanego nauczyciela. Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje go do uzyskania zgody kuratora oświaty oraz określa wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego za jego zgodą.

Dyrektor szkoły może zatrudnić osobę nieposiadającą wykształcenia wyższego (w trakcie studiów) lub nauczyciela innego przedmiotu posiadającego wykształcenie wyższe, ale w innej dziedzinie (mającego uprawnienia pedagogiczne). W tych przypadkach wynagrodzenie nauczyciela oblicza się jak dla nauczyciela stażysty.

Ustawa o systemie oświaty pozwala także zatrudnić osoby posiadające wykształcenie wyższe specjalistyczne, bez przygotowania pedagogicznego. Wynagrodzenie nauczyciela jest wtedy ustalane indywidualnie, ale nie może być wyższe niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor szkoły musi uzyskać zgodę kuratora oświaty

Zgodę na zatrudnienie osoby bez odpowiednich kwalifikacji musi wyrazić kurator oświaty po uprzednim upewnieniu się, że dyrektor szkoły bezskutecznie podejmował wszelkie możliwe działania zmierzające do zaangażowania nauczyciela dysponującego kwalifikacjami. W przypadku szkół zawodowych zgody udziela organ prowadzący. Nie jest więc możliwe zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji, jeśli w prasie oraz na stronie internetowej kuratorium nie umieszono ogłoszenia o wakacie na stanowisku nauczyciela określonej specjalizacji.

Dyrektor szkoły korzysta z prawa, jakie daje mu ustawa o systemie oświaty w sytuacji, gdy konieczne jest zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo, bądź gdy nie istnieje możliwość zatrudnienia osoby z odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć w szkole zawodowej.

Podstawa zatrudnienia

Osoby niebędące nauczycielami zatrudniane są na zasadach określonych w Kodeksie pracy a nie Karcie Nauczyciela. Jednocześnie zaznacza się, że należy stosować przepisy określające tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin edukacyjnych nauczycieli.

Nauczycieli posiadających przygotowanie do nauczania innego przedmiotu albo nieposiadających wykształcenia wyższego dyrektor szkoły zatrudnia na czas określony na podstawie Karty Nauczyciela. Wynagrodzenie nauczyciela uzależnione jest od wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 1a i 1b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),
  • art. 10 ust. 9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30435 )
Array ( [docId] => 30435 )

Array ( [docId] => 30435 )