Niewiele zmian w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Data: 16-11-2013 r.

Rząd przyjął projekt zmian, jakim poddana będzie ustawa o systemie oświaty. Nowości oświatowe dotyczą przede wszystkim rekrutacji do publicznych przedszkoli. Do niewielkich zmian będzie musiał dostosować się dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

Nowelizacja, której poddana ma zostać ustawa o systemie oświaty stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze stycznia 2013 roku. Trybunał uznał, iż dotychczasowe regulacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli są niezgodne z Konstytucją i zarządził wprowadzenie nowości oświatowych. Przyjęty projekt nowelizacji przewiduje również niewielkie zmiany w zasadach rekrutacji, które będzie musiał stosować dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej – niewielkie zmiany

Planowane nowości oświatowe zakładają niewielkie zmiany w zasadach rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym kryterium, które dyrektor szkoły będzie brał pod uwagę podczas naboru są wyniki uzyskane na koniec nauki w szkole gimnazjalnej.

Nowości oświatowe dotyczą katalogu przedmiotów, które dyrektor szkoły musi obowiązkowo uwzględnić w ramach postępowania rekrutacyjnego. Ustawa o systemie oświaty nakaże brać pod uwagę oceny z:

  • języka polskiego,

  • matematyki,

  • dwóch wybranych przedmiotów.

Wyniki te muszą być odnotwane na świadectwie ukończenia szkoły i zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci i finaliści– nowości oświatowe nie odbiorą im miejsca w szkole

Nowelizowana ustawa o systemie oświaty nie przewiduje zmiany przepisów dotyczących rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych (zasięg wojewódzki i ponad wojewódzki). Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjęcia ich bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Dokładnie takie same zasady obowiązywały dotychczas.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30331 )
Array ( [docId] => 30331 )

Array ( [docId] => 30331 )