Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa dyrektor szkoły

Data: 04-11-2013 r.

Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze nie precyzują zasad usprawiedliwiania nieobecności uczniów. Zasady te powinien określić dyrektor szkoły. Związane z tym informacje dla nauczycieli i rodziców powinny zawierać obowiązujące dokumenty w szkole.

Powszechnie obowiązującą w szkołach zasadą jest, że nieobecność ucznia w szkole jest usprawiedliwiana przez rodziców i opiekunów lub pełnoletniego ucznia. Niepokojące dla nauczycieli i dyrektora szkoły powinno być jednak takie usprawiedliwianie częstych lub wydłużających się okresów absencji ucznia w szkole. Dyrektor szkoły posiada uprawnienia umożliwiające wypracowanie zasad usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców, opiekunów lub samych uczniów.

Dyrektor szkoły może wprowadzić limit usprawiedliwień

Jeżeli dokumenty w szkole nie zawierają regulaminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów, dyrektor szkoły może uwzględnić szczegółowe zasady w statucie placówki. Statut szkoły jest dokumentem jawnym, dostępnym zarówno dla nauczycieli i uczniów, jak i dla rodziców.

Regulacje dotyczące usprawiedliwiania absencji ucznia w szkole mogą określać limit nieobecności do usprawiedliwienia których uprawnieni będą rodzice ucznia. Przykładowo – dyrektor szkoły może zarządzić, iż usprawiedliwienie nieobecności przekraczającej tydzień wymaga zaświadczenia lekarskiego o przebytej chorobie. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuację, w której absencja ucznia nie wynika z rzeczywistej niedyspozycji, ale np. zaniedbań ze strony rodziców lub opiekunów.

Nadmierna absencja powodem do interwencji

Zbyt częste nieobecności ucznia, nawet jeżeli są usprawiedliwione przez rodziców bądź opiekunów, powinny być dla nauczycieli sygnałem, że uczeń może potrzebować pomocy. O wszystkich problemach musi wiedzieć dyrektor szkoły. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że rodzice ucznia nie dbają o wywiązywanie się z obowiązku szkolnego – dyrektor szkoły poinformuje o sytuacji odpowiednie organy. W przypadku, gdy uczeń opuszcza zajęcia z powodu częstych chorób, konieczne może okazać się zorganizowanie dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30326 )
Array ( [docId] => 30326 )

Array ( [docId] => 30326 )