W dzień wolny od pracy nie ma obowiązku organizacji opieki w szkole

Data: 05-11-2013 r.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach ustawy o dniach wolnych od pracy – takie jak Święto Niepodległości 11 listopada. W te dni nie ma obowiązku zapewnienia uczniom opieki w szkole i zorganizowania im zajęć opiekuńczo-wychowawczych.


Dniami wolnymi od pracy poza niedzielami są:
 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - święto państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe 3 Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

Karta Nauczyciela nie wprowadza innych, dodatkowych dni wolnych od pracy dla nauczycieli.


Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły oraz konieczność zapewnienia opieki w szkole, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
 • gimnazjów - do 8 dni,
 • liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.

Wcześniej dyrektor musi zasięgnąć opinii rady szkoły, a jeśli rada nie została powołana - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Dniem wolnym od zajęć lekcyjnych jest dla nauczycieli również Dzień Edukacji Narodowej.

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę w szkole poprzez zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Nauczyciele mogą zostać zobowiązani do przyjścia do pracy w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, gdyż nie są to dni wolne od pracy. Nie mają jednak wówczas obowiązku ewidencjonowania czasu pracy. Nauczyciel zobowiązany jest jedynie do ewidencjonowania zajęć:
 • dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych poprzez dokonywanie wpisów do dziennika lekcyjnego lub dziennika zajęć oraz
 • zajęć realizowanych w ramach tzw. godzin karcianych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30327 )
Array ( [docId] => 30327 )

Array ( [docId] => 30327 )