Nowe zapisy w umowach z firmami cateringowymi od 1 września 2015 r.

Data: 04-03-2015 r.

Zakaz reklamy, sprzedaży i podawania w formie posiłków tzw. śmieciowego jedzenia w przedszkolach i placówkach oświatowych zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego. Dyrektorzy przedszkoli powinni dostosować umowy z firmami cateringowymi do nowych przepisów.

W sporządzanej umowie powinny być zawarte konkretne wymagania wobec wykonawcy usługi cateringowej, wynikające z zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP przy przyrządzaniu potraw w żywieniu zbiorowym. Np.:

  1. Przygotowywanie posiłków zgodne z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914, ze zm.).

  2. Dostarczanie posiłków transportem spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw.

  3. Przestrzeganie podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki.

  4. Podawanie tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone w przepisach wydanych w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia.

  5. Przygotowywanie posiłków urozmaiconych, na bazie produktów najwyższej jakości, z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych, z wykluczeniem półproduktów.

W trosce o jakość zdrowotną żywienia należy dążyć do tego, by umowa uwzględniała potrzeby dzieci z różnymi dietami. By mieć pewność, że wartość kaloryczna każdego posiłku jest zgodna z normami żywieniowymi Instytutu Żywności i  Żywienia - jadłospis dekadowy był układany przez wykonawcę, przy udziale dietetyka, z wyliczeniem zawartości głównych składników odżywczych i wartości energetycznej. Jadłospis powinien być przedstawiany dyrektorowi przedszkola/szkoły do wcześniejszego zatwierdzenia.

Zasady i obowiązujące wymogi w szkołach i przedszkolach niepublicznych są takie same, jak w przypadku przedszkoli publicznych.

Benigna Pietrusewicz, dyrektor przedszkola, członek OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36659 )
Array ( [docId] => 36659 )

Array ( [docId] => 36659 )