Nowe zapisy w umowach z firmami cateringowymi od 1 września 2015 r.

Data: 04-03-2015 r.

Zakaz reklamy, sprzedaży i podawania w formie posiłków tzw. śmieciowego jedzenia w przedszkolach i placówkach oświatowych zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego. Dyrektorzy przedszkoli powinni dostosować umowy z firmami cateringowymi do nowych przepisów.

W sporządzanej umowie powinny być zawarte konkretne wymagania wobec wykonawcy usługi cateringowej, wynikające z zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP przy przyrządzaniu potraw w żywieniu zbiorowym. Np.:

 1. Przygotowywanie posiłków zgodne z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914, ze zm.).

 2. Dostarczanie posiłków transportem spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przywożonych potraw.

 3. Przestrzeganie podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki.

 4. Podawanie tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone w przepisach wydanych w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia.

 5. Przygotowywanie posiłków urozmaiconych, na bazie produktów najwyższej jakości, z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych, z wykluczeniem półproduktów.

W trosce o jakość zdrowotną żywienia należy dążyć do tego, by umowa uwzględniała potrzeby dzieci z różnymi dietami. By mieć pewność, że wartość kaloryczna każdego posiłku jest zgodna z normami żywieniowymi Instytutu Żywności i  Żywienia - jadłospis dekadowy był układany przez wykonawcę, przy udziale dietetyka, z wyliczeniem zawartości głównych składników odżywczych i wartości energetycznej. Jadłospis powinien być przedstawiany dyrektorowi przedszkola/szkoły do wcześniejszego zatwierdzenia.

Zasady i obowiązujące wymogi w szkołach i przedszkolach niepublicznych są takie same, jak w przypadku przedszkoli publicznych.

Benigna Pietrusewicz, dyrektor przedszkola, członek OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36659 )
Array ( [docId] => 36659 )

Array ( [docId] => 36659 )