Nowy harmonogram wprowadzania języka obcego do przedszkoli

Autor: Wysocka Marta
Data: 10-05-2016 r.

Przywrócenie od 1 września 2016 r. obowiązku szkolnego dla 7-latków spowodowało, że konieczna stała się zmiana harmonogramu wprowadzania języka obcego do przedszkoli. Dyrektorzy muszą przygotować się na zmiany w podstawie programowej.

W roku szkolnym 2016/2017 przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym będą realizowały zarówno dzieci 5-letnie, jak i 6-letnie. Młodsze dzieci obowiązkowo zaczną uczyć się języka obcego w roku szkolnym 2017/2018.

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęte będą dzieci 6-letnie. W związku z tym zaistniała konieczność dokonania zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przewiduje także modyfikacje dotyczące harmonogramu wprowadzania do przedszkoli nauki języka obcego.

Od 1 września obszar „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” będą realizowały dzieci 5-letnie i 6-letnie. 3-latki i 4-latki zaczną realizować te treści dopiero w we wrześniu 2017 r. Zmiany w harmonogramie zagwarantują prawo do nauki języka obcego zarówno sześciolatkom pozostającym w przedszkolu, jak i pięciolatkom, którym prawo to przysługiwało zgodnie z wcześniejszymi przepisami.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej i wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  (projekt z 13 kwietnia 2016 r.)

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38954 )
Array ( [docId] => 38954 )

Array ( [docId] => 38954 )