O szkolnej wycieczce zagranicznej należy powiadomić organ prowadzący

Autor: Patryk Kuzior
Data: 12-03-2014 r.

Szkolna wycieczka zagraniczna powinna być zorganizowana w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki. Zgodę na zorganizowanie takiej wycieczki wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Krajoznawstwo i turystyka mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych. Możliwe formy to:

 
 1. wycieczki - przedmiotowe oraz krajoznawczo-turystyczne;

 2. imprezy - krajoznawczo-turystyczne - takie, jak:

 • biwaki,

 • konkursy,

 • turnieje,

 • imprezy turystyki kwalifikowanej,

 • obozy wędrowne oraz

 • imprezy wyjazdowe.

Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne w wymiennych wyżej formach. Zgodę na zorganizowanie takiego wyjazdu (zorganizowanie wycieczki) wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zawiadomienie organu prowadzącego powinno zawierać w szczególności:

 1. nazwę kraju,

 2. czas pobytu,

 3. program pobytu,

 4. imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

 5. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych. Zatem w przypadku wycieczki zagranicznej gimnazjalistów zgoda rodziców będzie konieczna.

Podstawową kwestią natury organizacyjnej jest właściwe opracowanie programu wycieczki, tak by był on adekwatny do:

 • wieku,

 • zainteresowań i potrzeb uczniów,

 • ich stanu zdrowia,

 • sprawności fizycznej,

 • stopnia przygotowania i

 • umiejętności specjalistycznych.

Zadanie to należy do wyznaczonego przez dyrektora szkoły kierownika wycieczki, którym może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki lub inna osoba pełnoletnia legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych, współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34156 )
Array ( [docId] => 34156 )