Od 1 września 2013 r. nowe stawki za dodatkową godzinę w przedszkolu

Data: 29-07-2013 r.

Już od 1 września 2013 r. zmienią się stawki za dodatkową godzinę spędzoną przez dziecko w przedszkolu. Może okazać się, że nastąpi podwyższenie opłat za przedszkole, w takiej sytuacji trzeba wprowadzić zmiany do umów zawartych z rodzicami na korzystanie z przedszkola.

1 września 2013 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty m.in. obniżająca opłaty za dodatkowe godziny w przedszkolu. Od tej daty każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu publicznym lub innej formie wychowania przedszkolnego ponad bezpłatne 5 godzin ma kosztować nie więcej niż 1 zł. Na mocy tej nowelizacji organy prowadzące będą mogły zwalniać rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Nowelizacja może oznaczać konieczność zmian zawartych już umów na korzystanie z przedszkola. Dotyczy to sytuacji, gdy podwyższone zostają opłaty za przedszkole.

 
Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć dziennie (art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Zadania i kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie należą do rady gminy (art. 5c pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Podstawą wzajemnych praw i obowiązków w zakresie korzystania z przedszkola są zawierane z rodzicami umowy, których elementem są m.in. postanowienia odnośnie opłat za korzystanie z przedszkola. Jeżeli rada gminy zmienia stawki opłat, dyrektor przedszkola powinien podpisać z rodzicami aneksy do zawartych umów zmieniające je w tym zakresie.Podstawa prawna:
art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).Dariusz Dwojewski
, doradca prawny
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30288 )
Array ( [docId] => 30288 )