Dyrektor przedszkola nie może wymagać opłat za opiekę w wakacje

Autor: Wysocka Marta
Data: 26-06-2015 r.

Ustawa o systemie oświata nie pozwala na wprowadzanie opłat za wakacyjną opiekę w przedszkolu. Dyrektor przedszkola nie może uzasadniać takiej decyzji koniecznością wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ w tym czasie dla nauczycieli nie przewiduje się urlopu wypoczynkowego – są oni zobowiązani do świadczenia pracy.

Dyrektor przedszkola pobierający opłatę za pobyt dziecka w placówce w okresie wakacji narusza prawo. Ustawa o systemie oświaty nie uprawnia go do takich praktyk, ponieważ przedszkole jest placówką nieferyjną. Ponadto należy pamiętać, że dla nauczycieli w tym czasie nie jest przewidziany urlop wypoczynkowy.

Dyrektor przedszkola nie może ustanawiać dodatkowych opłat

Zakres opłat, które może pobierać dyrektor przedszkola jest ograniczony do opłat za wyżywienie oraz za uczestniczenie w zajęciach wykraczających poza wymiar 5 godzin zajęć dziennie. Nauczanie, wychowanie i opieka w czasie ustalonym przez organ prowadzący, ale nie krótszym niż 5 godzin dziennie jest bezpłatna na mocy ustawy o systemie oświaty (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty). Wysokość opłat za zajęcia przekraczające ten wymiar określa rada gminy (art. 14 ust. 5 ustawa o systemie oświaty). Wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych opłat jest niedopuszczalne – w czasie wakacji placówka funkcjonuje na takich samych zasadach, jak w trakcie roku szkolnego.

Urlopy dla nauczycieli przedszkola

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych jest udzielany w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 Karta Nauczyciela). Dyrektor przedszkola musi tak zaplanować pracę, aby urlopy udzielane w okresie wakacji nie dezorganizowały pracy placówki – Karta Nauczyciela pozwala na to, by część urlopów była wykorzystywana w czasie roku szkolnego. W związku z tym nie ma podstaw, by dyrektor musiał na czas wakacji angażować do opieki nad dziećmi dodatkową kadrę.

Organ prowadzący może określić dyżury przedszkoli

W okresie wakacyjnym z opieki przedszkolnej korzysta mniejsza liczba dzieci niż w czasie roku szkolnego, w związku z czym organ prowadzący zwykle ustala dyżury placówek, w których w tym czasie odbywają się zajęcia. Zajęcia te zawsze są bezpłatne – także dla dzieci, które są zapisane do innej placówki.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37400 )
Array ( [docId] => 37400 )

Array ( [docId] => 37400 )