Dyrektor przedszkola nie może wymagać opłat za opiekę w wakacje

Autor: Wysocka Marta
Data: 26-06-2015 r.

Ustawa o systemie oświata nie pozwala na wprowadzanie opłat za wakacyjną opiekę w przedszkolu. Dyrektor przedszkola nie może uzasadniać takiej decyzji koniecznością wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ w tym czasie dla nauczycieli nie przewiduje się urlopu wypoczynkowego – są oni zobowiązani do świadczenia pracy.

Dyrektor przedszkola pobierający opłatę za pobyt dziecka w placówce w okresie wakacji narusza prawo. Ustawa o systemie oświaty nie uprawnia go do takich praktyk, ponieważ przedszkole jest placówką nieferyjną. Ponadto należy pamiętać, że dla nauczycieli w tym czasie nie jest przewidziany urlop wypoczynkowy.

Dyrektor przedszkola nie może ustanawiać dodatkowych opłat

Zakres opłat, które może pobierać dyrektor przedszkola jest ograniczony do opłat za wyżywienie oraz za uczestniczenie w zajęciach wykraczających poza wymiar 5 godzin zajęć dziennie. Nauczanie, wychowanie i opieka w czasie ustalonym przez organ prowadzący, ale nie krótszym niż 5 godzin dziennie jest bezpłatna na mocy ustawy o systemie oświaty (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty). Wysokość opłat za zajęcia przekraczające ten wymiar określa rada gminy (art. 14 ust. 5 ustawa o systemie oświaty). Wprowadzanie jakichkolwiek dodatkowych opłat jest niedopuszczalne – w czasie wakacji placówka funkcjonuje na takich samych zasadach, jak w trakcie roku szkolnego.

Urlopy dla nauczycieli przedszkola

Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych jest udzielany w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 Karta Nauczyciela). Dyrektor przedszkola musi tak zaplanować pracę, aby urlopy udzielane w okresie wakacji nie dezorganizowały pracy placówki – Karta Nauczyciela pozwala na to, by część urlopów była wykorzystywana w czasie roku szkolnego. W związku z tym nie ma podstaw, by dyrektor musiał na czas wakacji angażować do opieki nad dziećmi dodatkową kadrę.

Organ prowadzący może określić dyżury przedszkoli

W okresie wakacyjnym z opieki przedszkolnej korzysta mniejsza liczba dzieci niż w czasie roku szkolnego, w związku z czym organ prowadzący zwykle ustala dyżury placówek, w których w tym czasie odbywają się zajęcia. Zajęcia te zawsze są bezpłatne – także dla dzieci, które są zapisane do innej placówki.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37400 )
Array ( [docId] => 37400 )