Plan rozwoju szkoły a plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Data: 19-11-2012 r.

Plan rozwoju szkoły powinien być powiązany z planem rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor szkoły ma możliwość stworzenia warunków silnego powiązania tych aspektów tak, aby rozwój zawodowy nauczyciela wpływał na realizację planu rozwoju szkoły i odwrotnie.

Realizacja planu rozwoju szkoły często wymusza na nauczycielach podnoszenie kompetencji i kwalifikacji. Zrealizowanie niektórych celów placówki nie jest możliwe bez właściwie wykwalifikowanej kadry. Dlatego, oprócz tego, że każdy nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, to ma także obowiązek współuczestniczyć w realizacji priorytetów szkoły. W związku z tym dyrektor szkoły może kierować nauczycieli na szkolenia i zajęcia doskonalące, jeżeli uważa, że pozwolą one nauczycielom zdobywać kompetencje ważne z perspektywy realizacji planu rozwoju szkoły.

Warto zauważyć, że na sukcesy placówki składają się także indywidualne osiągnięcia nauczycieli - nie zawsze związane z realizacją planu rozwoju szkoły. Zadaniem dyrektora szkoły jest stworzenie nauczycielom takich warunków rozwoju, by doskonalenie stało się procesem świadomym, umożliwiającym nie tylko podnoszenie kompetencji osobistych, ale również pozytywnie wpływającym na realizowanie planu rozwoju szkoły.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela w planie nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny musi zawierać informacje dotyczące tematyki szkoleń nauczycieli oraz uwzględniać wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym. Plan nadzoru pedagogicznego powinien więc zakładać skorelowanie realizacji planu rozwoju nauczycieli z planem rozwoju szkoły poprzez zapewnianie kadrze pedagogicznej takich form doskonalenia, które wpłyną na podnoszenie jakości kształcenia i będą stanowiły wsparcie w realizowaniu celów wychowawczych placówki.

Plan rozwoju szkoły założony w planie nadzoru pedagogicznego jest więc w dużej mierze uzależniony od realizowania osobistego planu rozwoju zawodowego każdego nauczyciela.

Realizacja planu rozwoju szkoły jest uzależniona od pracy nauczycieli

Nauczyciele realizują zadania, które wynikają z ich planu rozwoju zawodowego. Poszczególne działania powinny być powiązane z priorytetami szkoły.

Dyrektor placówki ma możliwość ingerowania w indywidualny plan rozwoju zawodowego każdego nauczyciela, ponieważ odpowiada za jego zatwierdzenie. W związku z tym powinien dążyć do maksymalnego skorelowania pracy nauczycieli z założonym planem rozwoju szkoły. Najbardziej efektywnym sposobem jest grupowanie nauczycieli, którzy swój rozwój zawodowy wiążą z określonymi obszarami działania. Pozwala to na jednoczesne realizowania własnego planu rozwoju zawodowego z planem rozwoju szkoły

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz. 1322)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30184 )
Array ( [docId] => 30184 )

Array ( [docId] => 30184 )