Plan rozwoju zawodowego – wskazówki dla nauczycieli stażystów

Kategoria: Stosunek pracy
Data: 16-11-2012 r.

Plan rozwoju zawodowego musi przygotować każdy nauczyciel chcący rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Aby dyrektor szkoły zatwierdził przygotowany dokument muszą zostać spełnione szczegółowe warunki.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego najwięcej kłopotów sprawia nauczycielom rozpoczynającym staż na nauczyciela kontraktowego. Dokument należy sporządzić w oparciu o wymagania wymienione w art. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Nie istnieje jednak wzór planu rozwoju zawodowego, który można wykorzystać podczas opracowywania własnego.

Co zawiera plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego musi opisywać takie działania, które pozwolą nauczycielowi stażyście nabyć wiedzę i umiejętności określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W związku z tym projektowane czynności powinny zakładać :

  • wykorzystanie wiedzy na temat organizacji i zasad funkcjonowania szkoły,
  • realizowanie statutowych zadań szkoły w której dobywa się staż,
  • realizowanie zadań z uwzględnieniem znajomości środowiska uczniów oraz we współpracy z tym środowiskiem,
  • działania wskazujące na umiejętność dokonania oceny samodzielnie prowadzonych zajęć oraz zajęć obserwowanych.

W praktyce oznacza to, że nauczyciel stażysta musi opracować plan, w którym wskaże formy działania dzięki którym osiągnie cele wymienione w art. 6 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Oprócz tego nauczyciel stażysta wskazuje w planie, kto będzie wspierał go w realizacji poszczególnych zadań, terminy ich realizacji oraz formy dokumentowania wykonania określonych czynności.

Forma planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Ze względu na brak jednolitego wzoru planu rozwoju zawodowego, nauczyciel stażysta powinien poprosić o pomoc opiekuna stażu.

Wskaże on optymalną formę planu, najczęściej sporządzaną w placówce oraz pozwalającą wyczerpująco przedstawić założenia realizowania stażu. Dyrektor szkoły nie narzuca nauczycielowi, w jaki sposób ma zaplanować działania, ale nie zatwierdzi planu, jeżeli pominięte zostaną aspekty ujęte w rozporządzeniu.

Optymalnym sposobem sporządzania planu rozwoju zawodowego jest przygotowanie tabeli, w której każdy cel szczegółowy (wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) będzie rozpisany zgodnie ze wspomnianym modelem: zadanie, formy działania, osoby wspierające, termin, dokumentacja. Tabela umożliwia przejrzyste zaprezentowanie planowanych działań, a także ułatwia weryfikowanie rzeczywistej ich realizacji po zakończeniu stażu.

Podstawa prawna:

art. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 260, poz. 2593)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30433 )
Array ( [docId] => 30433 )

Array ( [docId] => 30433 )