Planowanie zielonej szkoły przez nauczycieli

Data: 16-04-2013 r.

Dla nauczycieli zorganizowanie zielonej szkoły jest nie lada wyzwaniem. Muszą przygotować atrakcyjny program oraz wypełnić formalności, aby dyrektor szkoły zgodził się na wyjazd uczniów. W przygotowaniu programu zielonej szkoły uczestniczyć również pedagog szkolny.

Zielona szkoła jest przez uczniów traktowana jako czas zabawy i wypoczynku. Z pewnością jednak nie jest tym samym dla nauczycieli, którzy odpowiadają zarówno za opracowanie programu, jak i zapewnienie bezpieczeństwa. Warto, aby w organizacji wyjazdu uczestniczył pedagog szkolny – nawet, jeżeli sam nie będzie mógł uczestniczyć w zielonej szkole.

Wypoczynek dla uczniów – praca dla nauczycieli

Zielona szkoła pełni dla uczniów formę rekreacji, jednak dla nauczycieli istotne jest, aby podczas wyjazdu zrealizowane zostały również cele wychowawczo-edukacyjne. Dyrektor szkoły oraz pedagog szkolny powinni zwrócić uwagę czy planowana zielona szkoła zapewnia uczniom:

  • możliwość regeneracji sił fizycznych i psychicznych,
  • poznawanie nowych miejsc,
  • rozwijanie zdolności pracy w grupie,
  • zaspokajanie potrzeb kulturowych i intelektualnych,

Pedagog szkolny może zaproponować również zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii czy odwodzące od spożywania alkoholu innych używek. W ośrodkach doskonalenia zawodowego organizowane są często szkolenia dla nauczycieli, podczas których kadra szkoły może zdobyć wiedzę na temat optymalnego planowania wyjazdów z uczniami.

Dyrektor szkoły powinien zapewnić możliwość wyjazdu wszystkim uczniom

Udział w zielonej szkole powinien być zapewniony każdemu uczniowi danej klasy, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych. Częstym problemem dla nauczycieli organizujących wyjazd jest trudna sytuacja materialna uczniów. Dyrektor szkoły musi dołożyć starań, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wyjeździe. Informacje o tym, którzy z nich borykają się w domu z kłopotami finansowymi posiadać powinien pedagog szkolny. On też powinien zwrócić się do rodziców z propozycją udzielenia pomocy. W większości szkół organizuje się zbiórki pieniędzy dla najbiedniejszych, dyrektor szkoły może również szukać sponsorów. Bardzo ważne jest jednak, aby informacja o tym, które dzieci skorzystały z pomocy nie była ujawniana, aby nie stygmatyzować biedniejszych uczniów.

Formalności, których wypełnienie zweryfikuje dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły przed opuszczeniem szkoły przez uczestników zielonej szkoły powinien upewnić się, że dopełniono wszystkich formalności. Należą do nich:

  • zapoznanie się z programem i regulaminem zielonej szkoły i zweryfikowanie czy nauczyciele i pedagog szkolny zaplanowali zajęcia w sposób kreatywny, zapewniający zarówno rekreację jak i możliwość rozwoju,
  • sprawdzenie czy w dokumentacji wycieczki znajdują się pisemne oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na wyjazd dzieci,
  • upewnienie się, że liczba opiekunów jest odpowiednia do liczby uczestników.

Szkolenia dla nauczycieli

Dyrektor szkoły, oprócz sprawowania kontroli nad prawidłowym przebiegiem wyjazdów, powinien organizować szkolenia dla nauczycieli, którzy są opiekunami podczas zielonych szkół. Tego rodzaju szkolenia dla nauczycieli są organizowane przez ośrodki doskonalenia zawodowego, a uczestniczenie w nich może być przewidziane w planie rozwoju zawodowego.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30225 )
Array ( [docId] => 30225 )

Array ( [docId] => 30225 )