Do 30 kwietnia dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły

Data: 03-04-2013 r.

Związki zawodowe nie muszą opiniować arkusza organizacji szkoły. Dokument musi zostać sporządzony przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Czy powinien zostać zaopiniowany przez związki zawodowe?

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz uwzględnia szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

Liczba pracowników i zajęć edukacyjnych w arkuszu organizacji szkoły

W arkuszu organizacji pracy szkoły zamieszcza się w szczególności:

 • liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Arkusz organizacji szkoły nie wymaga opinii związków zawodowych

Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz ustawa o związkach zawodowych, określają przypadki opiniowania aktów prawnych przez instancje związkowe. Nie wymieniono w powyższej grupie dokumentów projektu arkusza organizacyjnego szkoły.

Dlatego brak jest podstaw prawnych do opiniowania przez związki zawodowe projektu arkusza organizacyjnego szkoły publicznej.

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.


Podstawa prawna:

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30213 )
Array ( [docId] => 30213 )

Array ( [docId] => 30213 )