Pracownik odpowiada za powierzone mu mienie

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 11-07-2014 r.

Pracownik szkoły, który wyrządził szkodę pracodawcy ze swej winy, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ponosi odpowiedzialność materialną. Odpowiedzialność materialna wiąże się z wypłatą odszkodowania.

Szkoda to taki uszczerbek w mieniu szkoły, który nie powstałby gdyby nie niewłaściwe działanie pracownika. Do odpowiedzialności można pociągnąć pracownika tylko wówczas, gdy szkoda powstała z jego winy, a nie jest konsekwencja np. zużycia sprzętu. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę:

 1. w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę

 2. tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

O niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków możemy mówić wtedy, gdy pracownik:

 • bezpodstawnie uchyla się od wykonywania powierzonych mu zadań lub

 • nie wypełnia obowiązków pracowniczych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w szkole zasadami.

Pracownik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności dopóki dyrektor nie udowodni mu winy oraz rozmiaru szkody. Odpowiedzialność pracownika jest pomniejszana o część szkody, która powstała z winy pracodawcy.

Aby pracownik został pociągnięty do odpowiedzialności materialnej lub za powierzone mu mienie, dyrektor szkoły powinien zbadać czy zaszły wszystkie przesłanki spowodowania szkody zawarte w Kodeksie pracy:

 1. nienależyte wykonanie lub niewykonywanie obowiązków,

 2. wina pracownika,

 3. szkoda pracodawcy,

 4. związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy zachowaniem pracownika, a powstałą szkodą.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35301 )
Array ( [docId] => 35301 )

Array ( [docId] => 35301 )